Stichting Straatkunst op Scheveningen

De Stichting Straatkunst op Scheveningen is opgericht op 31 oktober 1995 met het doel "het stoppen en voorkomen van vervuiling van de leefomgeving van de Scheveningse bevolking door graffiti, krijt, verf en andere middelen, die soortgelijke vervuiling tot gevolg hebben".

Zij tracht dit doel te bereiken door "het stimuleren van de belangstelling voor de (straat)kunst in Scheveningen, door het betrekken van de bevolking, specifiek de jongeren, bij het totstandkomen van muurschilderingen".

Het eerste project was het onderwaterlandschap aan de Drogersdijk. De muurschildering werd mogelijk gemaakt dankzij een startsubsidie verstrekt door de gemeente Den Haag, een financiële bijdrage van het Wijk Overleg Scheveningen-dorp, de artistieke begeleiding door Claudette Keuls en de kinderen uit de buurt. De officiële ingebruikneming vond plaats op 13 juli 1996 door de toenmalige stadsdeelcoördinator Ineke van der Meer.

 

 

Het tweede project is gelegen aan de Kompasstraat. Samen met kinderen uit de buurt wordt er gekleid in buurthuis De Naald. Bij het schilderen zijn de kinderen onhandelbaar. Er wordt niet geluisterd. Wat overdag geschilderd is, wordt vaak ´s avonds weer vernield. Op een gegeven moment wordt de werksfeer zo verziekt, dat besloten wordt in overleg met de sponsor het werk te stoppen. Dit project was mogelijk gemaakt door de Stichting VSB Fonds (thans Fonds 1818), een toezegging door Jaczon B.V. en de Gemeente Den Haag.

Vervolgens het Schevenings straatje aan de Neptunusstraat. Dit project is tot standgekomen met medewerking van de kinderen (groep 8) van de toenmalige koningin Emmaschool. Zij maakten een groot deel van het keramiek. Het vele schilderwerk is verzorgd door Claudette, Aglika en niet met naam genoemde vrijwilligers. De Stichting Bedrijfsdonateurs Museum Scheveningen, alsmede de Stichting VSB-fonds stonden garant voor de financiën. Het project is officieel opgeleverd op 22 mei 1997. Mevr. A Coemaet-Kalmijn, hoofd publieksfuncties Stadsdeel Scheveningen, verricht de openingshandeling of zoals zij zelf het noemde de "oplevering".

 

volgende pagina