Scheveningense vragenlijst Club Beh. Teelt 2014

Een uitdaging ! Hoe goed bent u op de hoogte van Schevening.
Test hier uw kennis, veel plezier

 1. In welk jaar werd het Scheepsnum.v/d visserij ingesteld
 2. Het perceel Keizerstraat no 93 dateert uit
 3. Het Perceel Keizerstraat no 58 is bekend om
 4. Welke tuin ligt aan de Kapelweg
 5. Wat was de eerste naam v/d Scheveninseweg
 6. Welke tekst staat er op pand 112 c.q. op de gevel
 7. Wat staat er op pand 119 c.q. op de gevel afgebeeld
 8. Welke tekst staat onder het Schevenings Vrouwtje
 9. Welke straat was tot i/d 20e Eeuw Rotterdams Erf genaamd
 10. Waar ligt het kleinste pontje van Nederland
 11. Wat is een Kwispedoor
 12. Het perceel op no 71 c wat was daar vroeger gehuisvest
 13. Het perceel op no 45 wat was daar vroeger gehuisvest
 14. Welke dansschool zat er vroeger boven Rijwiel handel Du Nord
 15. Het bekende pand i/d Wassenaarsestr 76 dateert uit
 16. Waar was dit pand bekend om
 17. Wanneer kwam de eerste sleephelling gereed
 18. Onder welke naam werd in 1933 een poolse red. opgericht
 19. Waar werd i/d scheepvaart het allemanseindje voor gebruikt
 20. Het perceel Keizerstraat 167 wat is daar gevestigd
 21. Wat is het ouste monument in Scheveningen
 22. Uit welk jaar dateert de nieuwe Kerk i/d Duinstraat
 23. Uit welk jaar dateert de Scheveningse weg
 24. Op welk pand staat het Scheveningse logo fout
 25. Welk bedrijf zit er links van YMCA gebouw
 26. Van welk jaar dateert St. begraafplaats Ter Navolging
 27. Wanneer vond de eerste ter aarde bestelling plaats
 28. Wat was de naam van die persoon
 29. Welke bekende persoon ligt er ook begraven
 30. Wat is de naam van een spuwbak voor pruimtabak
 31. De Scheveningengse vrouwen hadden een onderscheid in de welstand waaruit bleek dat
 32. De Nieuwe Visloods dateerd uit
 33. Wat was de volledige naam v/h tehuis in de Duinstraat
 34. Wat is de huidige naam van het nieuwe complex
 35. Wat was de offici straatnaam v/d Bloedpoort
 36. In welke straat staat de tekst Havenkwartier op de gevel
 37. Hoeveel haringen zitten er in n kantje
 38. En last is hoeveel kantjes
 39. Hoeveel kilo haring is een last
 40. Wanneer is de Vuurtoren gebouwd

Gefeliciteerd alles is goed!

Sluiten