Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
22-03-2018, 11:12:33
Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
Nieuws: Moppetrommel is vernieuwd http://www.allesoverscheveningen.nl/moppen

+  Vraag en antwoord & Wie wat waar
|-+  Recente berichten
Pagina's: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10

 41 
 Gepost op: 13-03-2018, 14:51:14 
Gestart door vreemdeling - Laatste bericht door vreemdeling

Van middag om kwart voor drie, meerde de driemaster "Abel Tasman " voor onze flat in Gouda..
Weer eens iets  anders als binnenvaart schepen met zand of grint of met containers..

Cor.

 42 
 Gepost op: 13-03-2018, 09:42:42 
Gestart door vreemdeling - Laatste bericht door vreemdeling
St. Romanus    N.3

Enkele aanvullingen bij het verhaal  antwoord 519 d.d. 2/3/18 en antwoord 527 d.d. 5/3/18

In deel 1 wordt vermeld dat de trawler zich niet rapporteerde bij de reders, maar op 10 Januari 1968, heeft het schip om 19.30 GMT zich wel gerapporteerd, dat het schip 120 mijl NNO van de Humber was.,
Deze rapportage zal dan waarschijnlijk aan een kust station zijn geweest, die de scheeps berichten verzorgde, zoals vroeger ook door Scheveningen radio werd gedaan.
De vaart van het schip staat vermeldt als 12 mijl per uur, dus het schip was op dat moment 10 uur onderweg.vanaf de Humber.

In de beschrijving van het schip, wat ik in het verhaal heb weg gelaten, staat een zin, die ik wel in het verhaal heb opgenomen, omdat ik van mening was, dat het om iets belangrijks ging.
De zin luidde.... De Permanente ballast was als volgt.....
38 ton beton onder de vloer van het visruim  en
2 ton staal in de ruimten van de achter piek.

Ook in het verhaal staat een verklaring van dhr. Thomson, senior scheeps controleur van het hoofdkantoor van de Kamer van Koophandel , wat als volgt luidt...........
....dat haar stabiliteit op het moment van haar verlies bevredigend was.

Deze aantekeningen vragen om een antwoord.
Waarom heeft de oorspronkelijke Belgische reder dit schip van de hand gedaan ?
Had dat schip toen al nukken of was het om de kabeljauw oorlogen ?
En welke reder heeft deze vaste ballast geplaatst ?
En hadden zich al eerder problemen voor gedaan met betrekking tot de stabiliteit, omdat de controleur van de Kamer van Koophandel hier van weet. ?

Ik heb verder eens de afmetingen van het schip bekeken..
Lengte schip                                          170 voet
Lengte voorschip                                     30 voet
Dekhuis                                                    72 voet
Achterdek                                                 23 voet   
                                         ___________________
Blijft over voor werkdek                          45  voet

Lengte werkdek 45 voet    x 0,305 meter                                                        =   13, 725 meter
Breedte schip     29  voet   x 0,305 meter                                                        =      8,845 meter

Verschansing van het schip was op het voordek 4 voet en 3 inch hoog en op het achterschip  3 voet en 3 inches hoog      Gemiddelde hoogte 45 inch x 0,025 meter                      =     1,125  meter.

De inhoud van het werkdek 13,725 x 8,845 x 1,125 meter                                     =  136  kubiek meter of 136 ton aan gewicht.aan water

De verschansing had aan weerskanten 7 stuks lenspoorten . Deze lenspoorten waren 0,6 meter bij 0,3 meter groot.
De voorste lenspoorten hadden vertikale glij schuiven en de overige lenspoorten scharnierende stalen kleppen.
Het lijkt mij, dat bij een klap water, het water echt niet vlug zal wegstromen en zeker niet als aan deze lenspoorten geen  aandacht wordt besteed bij het onderhoud van het schip..

Ik ben erg benieuwd wat de stabiliteit van het schip zal doen met 136 ton extra gewicht aan dek, terwijl er nog niet is gevist, dus er geen tegen gewicht in het ruim van het schip is.

Einde

 43 
 Gepost op: 12-03-2018, 07:54:15 
Gestart door vreemdeling - Laatste bericht door vreemdeling
Stoomtrawler  Sargon  GY 858

De Sargon was een stalen enkel schroef trawler, die in 1913 was gebouwd bij Cook, Welton & Gemmell Limited in Berverley , Yorks.
Haar eigenaars waren Adam Steam Fishing Company, LTd. gevestigd in de 238 Dock Street in Fleetwood, Lancashire,
Het schip werd beheerd door de  Saint Andrew Sream Fishing Company Ltd  in de St.Andrew Dock in Hull,  Yorkshire.

Haar geregistreerde maten waren..
Lengte 130,2 voet,  Breedte 23 voet , Diepte 12,2 voet.
Bruto tonnage 236,35 ton, Netto tonnage 120,64 ton.
Het schip was gebouwd met vier waterdichte stalen schotten, wat de volgende compartimenten deed ontstaan.
Voorpiek /  Bemanning ruimte.
Visruim / Machine kamer ruimte.
Bunker / Schroefas tunnel
Accommodatie / Achter piek..

De verhogingen op het dek bestonden uit het voorschip en de midscheeps.
De midscheeps verhoging bevatte de hut van de schipper, het stuurhuis, machinekamer ombouw en  kombuis en een klein dekhuis op het achter schip..
Het schip had een triple expansie machine en een stoomketel, die gestookt werd met kolen.
De machine en ketel werden door Amos en Smith, Limited in Hull, Yorkshire  gebouwd in 1913..
Het stuurgerei was van het staaf en ketting type en had een handmatige bediening en een stoom bediening vanuit het stuurhuis.

Het schip was uitgerust met een stokloos anker (van het zgn, trawler patroon )  met 105 vadem anker ketting  ( 7 lengten van 15 vadem  ).

Het schip was uitgerust de volgende radio telegrafische voorzieningen.
Marconi  International Marine Comm. Co Ltd T 727  Radio Telefoon  zender.
Marconi  International Marine Comm. Co Ltd T 950 Radio  Telefonie ontvanger
552/537 A  Richting zoeker.
Loding apparatuur.
28 lbs. diepzee handlood met ongeveer 100 vadem lijn
14 lbs  handlood met lijn,
  7 lbs  handlood met lijn..
Drie magnetische  kompassen.
1  In plafond stuurhuis
1  Op standaard in het voorgedeelte van het stuurhuis.
1  In de hut van de schipper.

Reddingsmiddelen
Klasse I. A houten reddingsboot  met een certificaat  voor 17  personen accommodatie  en stond opgeslagen op klampen op het achterschip , onder een  laadboom aan de achtermast..
18 zwemvesten, die onder de bemanning waren verdeeld.
6 reddingsboeien die opgeslagen waren bij het stuurhuis en aan het hekwerk van de buiskap en het hekwerk  van de opbouw van het achterschip.
2 reddingsvlotten met certificaat  voor een totaal van 40 personen.
1 lijnwerp toestel maat 3 type B..

Deze uitrusting was geïnspecteerd en was voldoende bevonden door het Ministerie van Transport  Onderzoekers  in Hull,  op 17 Maart 1948..
Zoals verklaard is  bij de vragen en antwoorden  door de Onderzoek Raad, verliet het schip Hull , met bestemming de IJslandse visserij gronden, op de 24e November 1948 , met een bemanning  van 17 koppen.
Het schip was zeewaardig toen zij de haven verliet en haar redding middelen waren  voldoende  en volgens de wettelijke voorschriften.,

Het schip liep Reykjavik binnen  met het doel de reparatie van de diepte meter, maar er is geen bewijs van, dat de echometer  niet goed was.
De reparatie werd in Reykjavik uitgevoerd en het schip vertrok op de 30e  November 1948 naar de visserij gronden en van de diepte meter werd  gerapporteerd, dat zij  goed werkte gedurende die periode. 
Om ongeveer 10.00 uur v.m.  toen zij in ZW lijke richting aan het vissen was bij de Radsands Baai, werd het weer zo slecht en zo'n omvang kreeg, dat de schipper besloot om opperte te gaan zoeken.
De wind kwam op dat moment uit het OZO lijke richting, waar door de Radsand Baai zich aan bood als een armzalige uitwijk plaats.
De schipper besloot overeenkomstig, om naar de Patrix Fjord  te stomen, wat ongeveer 30 mijl  noordwaarts lag en wat de beste uitwijk plaats van de omgeving zou zijn geweest.

Na de trawl gehaald te hebben vervolgde de schipper zijn reis overeenkomstig en kwam dwars van Straumness, aan de ingang van de fjord, omstreeks 05.30 uur n.m..
Op dat moment had de wind  de kracht van een Oostlijke storm kracht en was nog toenemend, met een ruwe zee, maar het zicht was nog steeds normaal.

Ongeveer een half uur later begon het de sneeuwen en de sneeuwval was zo dik, dat het zicht verminderd werd  tot niets en om ongeveer 07.uur n.m. werd het anker gepresenteerd met 4½ skackles ankerketting ( 67 vadem ), maar daar het anker niet krabde, werd het anker weer op gehieuwd..

Daarna, stuurde de schipper diverse koersen met een lage snelheid, in de hoop dat de sneeuwval zou afnemen.
Om ongeveer dezelfde tijd echter dat het anker werd gepresenteerd, informeerde de schipper aan de stuurman dat de diepte meter niet goed functioneerde en  vervolgens  begon de stuurman diepte metingen uit te voeren met het hand lood,  met tussen pozen  van ongeveer een half uur..

De Onderzoek Raad is van mening dat de schipper niets verweten kan worden om te beslissen om de fjord binnen te lopen, nadat het sneeuwen begon, met de bedoeling  van opperte te zoeken, wat de bovenkant van de fjord zou hebben kunnen geven..
Nog kan het hem kwalijk worden genomen, om bijgedraaid te gaan liggen op diverse koersen, toen hij constateerde dat het anker niet hield.

De lodingen met het handlood gaven steeds diepten van ongeveer 37 vadem, tot ongeveer 10.00 uur n.m., toen op het schip gevoeld werd, dat de bodem van het schip over de bodem van de fjord schuurde.
Het zicht was nog steeds nihil en de mensen aan boord konden niet zien, waar zij gestrand waren., maar dat werd later bekend,  dat het Hafnarmuli was, wat aan de zuid zijde van de fjord ligt, ongeveer 8 mijl van de ingang van de fjord verwijderd.
Muli betekent een  punt of plaats met steile kliffen.

Na de stranding, werden drie vuurpijlen afgevuurd met tussenpozen van ongeveer 10 minuten en er werden matrassen verbrand.
Het weer echter, was zo slecht,  dat er grote moeilijkheden werden verwacht, maar één van de vuren en op zijn minst één van de vuurpijlen, werden feitelijk aan de wal gezien..

Hierdoor werden een reddingspoging in gang gezet en om ongeveer 02.00 uur v.m.  op de 2e December 1948, werd er een raket afgevuurd over het schip heen, tussen het stuurhuis en de voormast.
Dit werd echter niet gezien door de bemanning, die beschutting had gezocht, sommige in het voorin en anderen in het stuurhuis.. maar het zeer slechte weer zou hen behoed hebben , om er gebruik van te maken, zelfs al zou deze lijnverbinding zijn gezien
En na verloop van enige tijd, brak ook deze lijn verbinding.

Nog meer vuurpijlen werden vanaf het schip de lucht in geschoten.. de laatste om ongeveer 05.00 uur v.m..
Tussen 10 v.m en 12 uur, rond het tijdstip dat de sneeuwval was opgehouden en het weer iets beter was, werd er een andere lijn met de raketwerper van de wal naar het schip geschoten en dit maal werd er met succes een broekboei aan opgetuigd. en zes bemanning leden bereikte de wal door dit hulp middel.
Vier van deze manschappen hadden de gehele nacht geschuild in het voorin en bij hen in het voorin voegden zich de stuurman en een ander bemanningslid vanuit het stuurhuis, rond 05.30 uur in de ochtend..

De toestand in het stuurhuis was op dat ogenblik inderdaad zeer slecht.
Al de aanwezige daar, behalve één, waren gestorven van de koude en van uitputting en de elfde was in zo'n conditie, dat het voor de stuurman onmogelijk was om de handen van die persoon los te wrikken van de leuning, waaraan hij zich had vast geklampt.
Deze man moet op het punt hebben gestaan van de dood.

De conditie aan boord na de stranding moet verschrikkelijk zijn geweest.
Eerbetoon werd getoond door de overlevenden aan de schipper voor zijn houding  en zijn optreden voor en  na de stranding.

De Raad onderschrijft dit eerbetoon en verruimt  het naar de overlevenden en de overblijvenden  van hen die omkwamen, die, wat  te beschouwen is, dat zij zich moedig hadden gedragen bij de bewonderenswaardige spanning, die zij te verduren hadden gekregen.

De Raad wenst ook haar bewondering te uiten, over het ononderbroken werk, wat gedaan is door de redding groep van  de wal, die een lange afstand moesten afleggen over moeilijk begaanbaar terrein, in de Poolnacht, in zeer slecht weer en het redding apparatuur dragend.
De Raad was in kennis gesteld over het feit, dat dit niet de enige zaak was , waarin een dergelijk soort reddingswerk was uitgevoerd door bewoners van IJsland.

Einde


 44 
 Gepost op: 11-03-2018, 18:15:46 
Gestart door vreemdeling - Laatste bericht door J.H.
Albany str-
Misschien dat ik wat overdreef met 8 trappen op,  laten het er 5 zijn geweest. Muziek man
Vroeger zei iemand : Moeder ik zag 100 honden, joy 100 is wel erg veul, nou misschien waren het er  50,  joy 50 is nog erg veul , nou ja moe een stuk of 10 waren het er wel.

 45 
 Gepost op: 11-03-2018, 17:52:35 
Gestart door vreemdeling - Laatste bericht door J.H.
Het zijn mooie , schone appartementen, echt aan te bevelen, dus als er iemand is die daar een paar dagen door wil brengen, Google naar "Albany Apartment Oban, Scotland ",Oban Scotland hoort erbij want anders krijg je een appartement ergens in Tirana, Albanië." Grin
Gr.
Jan.

 46 
 Gepost op: 11-03-2018, 17:38:16 
Gestart door vreemdeling - Laatste bericht door J.H.
Oban

 47 
 Gepost op: 11-03-2018, 17:31:45 
Gestart door vreemdeling - Laatste bericht door J.H.
Oban

 48 
 Gepost op: 11-03-2018, 17:28:06 
Gestart door vreemdeling - Laatste bericht door J.H.
Oban-aug.2016

 49 
 Gepost op: 11-03-2018, 17:26:51 
Gestart door vreemdeling - Laatste bericht door J.H.
Oban, Albany str.

 50 
 Gepost op: 11-03-2018, 17:24:44 
Gestart door vreemdeling - Laatste bericht door J.H.
Hallo Maart.
Ja aan de westkust kom ik ook wel. Ullapool, Lochinver ,Kinlochbervie,  dat kan je ook in 1 dag doen, de rest is te ver, ben je verplicht te overnachten,
 We zijn 2 jaar terug (augustus)  nog in Oban geweest voor een dag of 8 , in  de Albany Apartments, in Albany Street no-15, als je eenmaal boven was dan zat je goed  maar voor je daar was moest je eerst een trap of 8 op , mooi uitzicht over de haven en vlakbij de restaurants aan de haven. Goeie tijd gehad, alleen het parkeren was hopeloos, s' morgen vroeg me nest uit om die meter op te vullen, anders kreeg je een prent en het regent daar nogal eens, dus was ik gelijk klaar wakker,  ik liet de auto ook vaak bij Tesco staan maar daar kon je ook weggesleept worden, het ging niet om die paar pound maar ik moest naar buiten en daar had ik weinig trek in, al die trappen, regen., je kan niet winnen maar we hebben het overleefd.
Gr.
Jan.

Pagina's: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10


Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!