Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
20-01-2018, 08:03:06
Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
Nieuws: Moppetrommel is vernieuwd http://www.allesoverscheveningen.nl/moppen

+  Vraag en antwoord & Wie wat waar
|-+  Recente berichten
Pagina's: 1 [2] 3 4 5 6 ... 10

 11 
 Gepost op: Gisteren om 20:33:23 
Gestart door Post Boy - Laatste bericht door zeepaard
Op de kiek met...

 12 
 Gepost op: Gisteren om 20:19:58 
Gestart door Post Boy - Laatste bericht door zeepaard
effen praatje maken

 13 
 Gepost op: Gisteren om 20:17:30 
Gestart door Post Boy - Laatste bericht door zeepaard
Effen terug naar de uit zwaaiers

 14 
 Gepost op: Gisteren om 20:16:08 
Gestart door Post Boy - Laatste bericht door zeepaard
Gegevens door nemen met me ouwe buurjongen uit de Ankerstraat

 15 
 Gepost op: Gisteren om 20:14:05 
Gestart door Post Boy - Laatste bericht door zeepaard
Welkom aan boord

 16 
 Gepost op: Gisteren om 20:12:24 
Gestart door Post Boy - Laatste bericht door zeepaard
De bewijzen aanmonsteren

 17 
 Gepost op: Gisteren om 20:10:43 
Gestart door Post Boy - Laatste bericht door zeepaard
Aan monsteren

 18 
 Gepost op: Gisteren om 20:07:09 
Gestart door Post Boy - Laatste bericht door zeepaard
De koers bepalen .

 19 
 Gepost op: Gisteren om 20:05:44 
Gestart door Post Boy - Laatste bericht door zeepaard
Enkele foto's van Oud-Vissers 2017
effen praaien

 20 
 Gepost op: Gisteren om 09:24:58 
Gestart door vreemdeling - Laatste bericht door vreemdeling
J.A. No.6

Verder concludeer ik dat de wachtsman onbevoegd en onbekwaam was om
zelfstandig wacht te lopen op de brug. Het vertrouwen wat de schipper in hem had
was ongegrond. Na bestudering van zijn Poolse papieren en praktische vaardigheden
bij het wachtlopen had hij tot de conclusie kunnen komen dat hij ongeschikt was om
zelfstandig wacht te lopen. Uit de verklaringen wordt duidelijk dat hij niet voldoende
bekend was met de instellingen van de radar. Hij wist niet hoe te plotten en
interpreteerde informatie verkeerd aangezien hij veronderstelde dat de ’’Shinoussa’’
een noordoostelijke koers voorlag. De schipper die hem alleen wacht liet lopen op de
brug is dan ook ernstig tekort geschoten in het veilig bemannen van de brug zoals
voorgeschreven in de Bekendmaking aan de Zeevisvaart nr.61/1989. Hij bracht
hiermee zijn schip en bemanning in gevaar. Hij neemt dan nog een extra risico door
een lijntje uit te zetten dwars door de diepwater route.
Gezien het bovenstaande concludeer ik dat er een verband is tussen de keuze van de
schipper om deze wachtsman zelfstandig wacht te laten lopen en de aanvaring. Ik
acht de schipper dan ook medeschuldig aan de aanvaring. Ik stel de Raad voor zijn
vaarbevoegdheid te ontnemen voor de periode van vier weken. Voor de wachtsman
die geen Nederlandse vaarbevoegdheid bezit is een disciplinaire maatregel niet van
toepassing. Verder is het opmerkelijk te noemen dat er nog steeds onduidelijkheid
blijkt te bestaan op de visserij en bij controlerende instanties omtrent de bevoegdheden
van buitenlandse opvarenden.
5. Het pleidooi van de advocaat van de schipper mr. H.W. ten Katen
Inleiding
1. Hier is aan de ramp waarbij de ’’Jacoba Alijda’’ is aangevaren door de
’’Shinoussa’’.
2. Mijn betoog is opgebouwd in twee delen aangezien er in hoofdlijnen twee
aspecten zijn aan deze zaak. Enerzijds de bemanning en anderzijds de aanvaring
zelf. Na behandeling van deze twee aspecten zal ik komen tot mijn conclusie.
Bemanning van de ’’Jacoba Alijda’’
Minimum Safe Manning Certificate
3. Het is de scheepsbeheerder, maar ook Albert Romkes, altijd van groot belang
geweest om met een bemanning naar zee te gaan in overeenstemming met het
minimum ’’Minimum Safe Manning Certificate’’.
4. Zij hebben ook altijd gemeend daaraan te hebben voldaan. Diverse malen op zee
zijn door diverse instanties de papieren gecontroleerd en akkoord bevonden. In
december 2004 is de heer Kleijn van de Scheepvaartinspectie nog met de
’’Jacoba Alijda’’ naar zee geweest. Ook hij heeft toen de papieren van de
bemanning gecontroleerd en in grote lijnen in orde bevonden. Hij heeft slechts
twee opmerkingen geplaatst met betrekking tot de kwalificaties van de bemanning.
Ik verwijs naar de brief van Leenstra van 7 december 2004, zoals gehecht aan de
verklaring van Reijn Romkes. Deze brief is opgesteld naar aanleiding van het
meevaren van Kleijn aan boord van de ’’Jacoba Alijda’’. Albert en Jelle Romkes
dienden radarnavigatiecertificaten te overleggen om aan het ’’Minimum Safe
Manning Certificate’’ te voldoen. Zij hebben hieraan gehoor gegeven en de
opleidingen gevolgd en/of de certificaten overgelegd.
5. Tijdens het meevaren van Kleijn waren aan boord naast, Jelle en Albert Romkes,
vier Polen. Door Kleijn en Leenstra, werden ten aanzien van de Polen en hun
diploma’s geen opmerkingen gemaakt. ’’Jacoba Alijda’’ en ook Albert Romkes
mochten in het algemeen, maar ook in dit geval, er derhalve op vertrouwen –
tengevolge van deze veelvuldige controles – maar zeker ook de controle van
Kleijn – dat haar bemanning voldeed aan de eisen gesteld in het ’’Minimum Safe
Manning Certificate’’.
Samenstelling bemanning
6. Ten tijde van de aanvaring waren 6 bemanningsleden aan boord, conform het
’’Minimum Safe Manning Certificate’’. Het plan was zelfs om met 7 man naar zee
te gaan. Jelle Romkes, die normaal gesproken altijd mee naar zee gaat, werd, ik
verwijs naar zijn verklaring, onderweg naar het schip ziek en kon die dag op het
laatste moment niet mee naar zee. Hij heeft nog wel het schip uitgeleide gedaan
en geconstateerd dat alle verlichting goed functioneerde, de visverlichting daarbij
inbegrepen.
7. Ten tijde van de ramp waren aan boord, naast Albert Romkes, de heren Konkel,
Dunajko, Jeremicz, Zblewksi en Mandziuk.
8. Albert Romkes heeft de kwalificatie SW5+. Konkel heeft papieren die overeenkomen
met SW6+ en kwalificeert materieel als plaatsvervangend schipper.
Zeblewski heeft ook papieren die materieel overeenstemmen met SW6+ en
kwalificeert als mate/engineer. De overige bemanningsleden hadden papieren die
te vergelijken zijn met het Nederlandse S7 (wat nu is overgezet naar SW6).
9. Ter zake wordt ook verwezen naar de verklaring van Albert Romkes. Dit alles
maakt dat er, tezamen met de verder aanwezige bemanningsleden, materieel een
ruim voldoende gekwalificeerde en zeewaardige bemanning aan boord was.
10. Op grond van de intensieve controles van SI en in het bijzonder door de heer
Kleijn maakt ook dat de ’’Jacoba Alijda’’ er op mocht vertrouwen te voldoen aan
het ’’Minimum Safe Manning Certificate’’. De heer Kleijn is de expert van SI.
Hij constateert en meldt de onvolkomenheden niet, maar deze vissermannen
moeten het wel weten?
11. Ten aanzien van Mandziuk geldt dat hij in Polen gekwalificeerd is als een
schipper van vissersschepen met een lengte van maximaal 9 meter. Ik verwijs
naar de Engelse verklaring van Mandziuk, gehecht aan de verklaring van Reijn
Romkes en afgenomen nadat door de Scheepvaartinspectie een verklaring is
afgenomen op de Visserijcoöperatie.
12. Mandziuk kan worden aangemerkt als gekwalificeerd ’’to perform duties of a
rating forming part of a navigational watch as per STCW-78 Convention Reg
II/6 Requirements’’, zoals ook stond aangegeven op zijn documenten die helaas
verloren zijn gegaan tijdens de ramp.
13. Het was Mandziuk naar Poolse maatstaven toegestaan op te treden als officier in
charge of navigational watch zoals aangeduid in de brief van het Poolse
ministerie van 9 november 2005 aan Philip Gregson (bijlage 13 van uw dossier).
Dat die kwalificatie mogelijk niet is opgenomen in de brief van 9 november
2005 aan Kleijn van hetzelfde ministerie, maakt dat niet anders.
14. De betreffende brief is namelijk ook bij andere opvarenden aantoonbaar
onvolledig. Ik verwijs naar de kwalificaties en de papieren van Dunajko.
Dunajko had dezelfde kwalificatie als Mandziuk, maar ook die staat in die brief
niet vermeld. Dunajko beschikt nog wel over zijn diploma’s (zie bijlage 12),
maar de Poolse overheid heeft deze niet allemaal vermeld. Juist de kwalificatie,
om wacht te mogen lopen op de brug van een Pools schip ontbreekt. Dat geldt
ook voor Mandziuk. Overduidelijk is de opgave van de Poolse overheid
onvolledig is.
15. Een en ander maakt overigens dat Mandziuk tenminste gelijk gekwalificeerd is
als P.S. Wall, de Poolse opvarende van de GO20, als bedoeld in de uitspraak
nummer 3 van de Raad voor de Scheepvaart van 25 februari 2005. Ik vertrouw u
daarmee bekend.
Verklaringen Mandziuk
16. ’’Jacoba Alijda’’ heeft echter niet vertrouwd op de documenten die Mandziuk
heeft gepresenteerd. Alvorens de wacht te mogen nemen is hij twee weken
begeleid en is vastgesteld dat hij ter zake kundig was, in alle aspecten van de
functie. Hij was bekend met de aanvaringsregels en het gebruik van de radar.
17. Onjuist is ook de stelling van Winkelman en Pap dat Mandziuk geen kennis
heeft van de internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee.
Mandziuk heeft daarvoor een opleiding genoten. De conclusie van Winkelman en
Pap in bijlage 7 van uw dossier wordt dan ook niet door feiten gedragen. Zij
verwijzen naar het zogenoemde proces-verbaal, uw bijlage 5 waaruit die
conclusie niet kan worden getrokken.
18. Het document dat proces-verbaal wordt genoemd kan overigens niet als zodanig
worden gekwalificeerd. Immers, geen ambtseed, niet ter goedkeuring voorgelezen,
etc. Feit is dat het een verklaring is van een overspannen man, een
verklaring waar bovendien niet de conclusies kunnen worden getrokken die Pap
en Winkelman trekken.
19. Mandziuk zou geen kennis hebben van de radar en niet kunnen plotten. Hij
verklaart dat niet in bijlage 7 of het proces-verbaal van de KLPD. In bijlage 7
meldt hij de snelheid van de ’’Shinoussa’’, die hij heeft bepaald aan de hand van
een plot. Hij spreekt over vectoren. Duidelijk is dat Mandziuk met de radar over
weg kon. Dit blijkt ook overduidelijk uit de verklaring in de Engelse taal
afgegeven aan Gregson, gehecht aan de brief van Reijn Romkes.
20. Overigens dient te worden opgemerkt dat de radar (de Furuno 2110) wel kan
worden ingesteld op 8 mijl. Pap en Winkelman hebben, ik verwijs naar hun
bevindingen en de als bijlage overgelegde gebruiksaanwijzing, echter de Furuno
2115 onderzocht, terwijl uit het ’’Inspectierapport Maritieme Apparatuur’’,
bijlage 15, blijkt dat dat type niet aan boord was.

wordt vervolgd.

Pagina's: 1 [2] 3 4 5 6 ... 10


Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!