Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
20-01-2019, 06:28:17
Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
Nieuws: http://allesoverscheveningen.nl/start De startpagina is uitgebreid met een Bitcoin pagina.

  Laat berichten zien
Pagina's: [1] 2 3 4 5 ... 120
1  Vraag en antwoord / Vraag en antwoord / Re: Gegevens en foto's van SCH 379 gevraagd Gepost op: Gisteren om 11:29:23
Nog eens antwoord 6.
De witte stalen plaat aan SB zijde van de GDY 126, is dat het vis roer ?
Meestal was dat aan BB zijde,
Bij mijn weten was dit bij de Sch. 107 ook het geval.
Cor,
de 107 was een linkse logger
2  Vraag en antwoord / Vraag en antwoord / Re: Gegevens en foto's van SCH 379 gevraagd Gepost op: Gisteren om 10:34:03
Antwoord no.6.
Wat is er met de GDY 132 aan de hand,
Is dit een stranding ?

Cor.
3  Vraag en antwoord / Vraag en antwoord / Re: Herinneringen deel 3 Gepost op: 18-01-2019, 13:08:04
Vervolg Kabeljauw Moratorium                                                                                         5827

Visserijwetenschap en voortgezette overbevissing

Zelfs nadat de NAFO lagere TAC's had vastgesteld en Canada de meeste buitenlandse visserij binnen haar 200-mijlsgrens eindigde, bleef overbevissing van kabeljauw in het noorden van de zeebodem in de jaren tachtig een groot probleem. Veel naties vreesden dat pogingen tot natuurbehoud zouden resulteren in economische verliezen - de visserij was een van 's werelds grootste werkgevers en een daling van de quota zou een vergelijkbare daling van banen en inkomen veroorzaken. Om grootschalige werkloosheid en economische ontberingen te voorkomen, probeerden Canada en andere NAFO-landen de quota zo hoog mogelijk te houden.
Tegelijkertijd bleven Canada en NAFO de overvloed aan kabeljauw in de Atlantische Oceaan overschatten en bleven daardoor gevaarlijk hoge TAC's vaststellen. Dit was grotendeels toe te schrijven aan de wijdverspreide praktijk om de kabeljauwpopulaties te berekenen aan de hand van de vangstcijfers in de commerciŽle visserij - als de vissers hun quota met gemak vulden, dachten ambtenaren dat de omvang van de bestanden op voldoende hoge niveaus lag. Visserijtechnologie was in de jaren zeventig echter zo efficiŽnt geworden dat de commerciŽle vangstcijfers hoog bleven, zelfs toen de kabeljauwpopulatie tot gevaarlijk lage niveaus daalde. Elektronische volgapparatuur kon vissen vinden, ongeacht hoe klein hun aantallen en trawlers de meeste soorten met relatief gemak konden op vissen
De visserijwetenschap van het federale ministerie van Visserij en Oceanen (DFO) droeg bij tot overbevissing en uitputting van visbestanden door consequent mogelijke overschattingen te geven van de overvloed aan noordelijke kabeljauw vanaf de late jaren zeventig tot de jaren tachtig. Dit stelde beleidsmakers op hun beurt in staat om quota in te stellen die te hoog waren om de voorraden te behouden. Hoewel de afdeling in 1982 aankondigde dat kabeljauwbestanden aan het herbouwen waren en een duurzame langetermijnopbrengst van 550.000 ton voorspelden, onthulde een intern onderzoek uit 1989 dat DFO de kabeljauwpopulatie in het decennium voorafgaand aan het moratorium met wel 100 procent had overschat. Verschillende factoren hebben bijgedragen tot de fouten in de beoordelingen van kabeljauwbestanden.
 

Geschiedenis
OpgeslagenVisserijwetenschappers baseerden hun voorraadbeoordelingen op gegevens die bijna uitsluitend van commerciŽle trawlers werden verzameld, maar analyseerden niet de impact die steeds efficiŽntere technologie had op de omvang van de bestanden. Ook hebben zij in hun berekeningen het aantal ondermaatse kabeljauwachtervissers weggelaten, wat heeft geleid tot lage schattingen van de sterfte door vissen. Hoewel de kustvissers meldden dat kabeljauw in zowel omvang als aantal afnam, negeerden DFO-wetenschappers deze informatie en richtten ze zich in plaats daarvan op de offshore-sector. Ze erkennen ook niet dat noordelijke kabeljauw is verdeeld in subpopulaties die anders van elkaar kunnen functioneren in de complexe omgeving van het continentale plat. Als gevolg hiervan baseerden visserijwetenschappers hun beoordelingen van kabeljauwbestanden op versimpelde modellen van populatie en ecosysteemdynamiek. Overexploitatie van de neus en staart
Illegale visvangst en overbevissing op de neus en de staart van de Grand Banks bleven gedurende de jaren 70 en 80 bestaan. Hoewel de NAFO vangstquota in deze regio toewees, overschreden sommige naties regelmatig hun toegewezen limieten. Nadat Spanje en Portugal in 1985 tot de Europese Unie (EU) toetraden, vroeg de multinationale groep de NAFO de TAC's te verhogen van 60 tot 100 procent van de maximale duurzame opbrengst. NAFO weigerde en de EU besloot om af te zien van het instandhoudingsbeleid van de organisatie. Het stelde zijn eigen quota vanaf 1986 op niveaus die veel hoger waren dan de NAFO-limieten - de EU-oogst van kabeljauw, bot en roodbaars van 1986 tot 1991 was vijf keer het NAFO-quotum.
Sommige landen hebben de NAFO-voorschriften volledig vermeden door hun vaartuigen te registreren bij niet-NAFO-landen en onder goedkope vlag te vliegen. Spaanse schepen zijn bijvoorbeeld soms geregistreerd bij verschillende landen, waaronder Panama, Mexico en Venezuela. Illegale netten waren een ander probleem dat de kabeljauwbestanden tot verval dwong. Om te voorkomen dat jonge vis naast volwassen kabeljauw wordt geoogst, heeft de NAFO een minimale maaswijdte opgelegd aan trawlernetten; deze zouden grote vissen vangen, maar laat kleinere ongeschonden door. Toen grote vissen in de jaren tachtig steeds schaarser werden, richtten sommige vaartuigen zich op jonge vis door het adopteren van netten met kleine mazen.
Hoewel overbevissing in internationale wateren de noordelijke kabeljauw enorme schade berokkende, slaagde Canada er ook niet in om een ​​duurzame visserij binnen zijn 200-mijlszone te handhaven. De regering negeerde waarschuwingen van kustvissers en universitaire wetenschappers dat kabeljauwbestanden in gevaar waren en koos ervoor om quota te handhaven in plaats van de visserij terug te schroeven, grotendeels om economische verliezen en massale werkloosheid te voorkomen.
Aan het begin van de jaren negentig, na tientallen jaren van intensieve visvangst door Canadese en internationale vloten, stortten de noordelijke kabeljauwbestanden in. De paaibiomassa van noordelijke kabeljauw was in slechts 30 jaar tijd met 93% gedaald - van 1,6 miljoen ton in 1962 tot tussen 72.000 en 110.000 ton in 1992. In juli van dat jaar legde Canada een moratorium op voor het vangen van noordelijke kabeljauw en eindigde een internationale industrie die bijna 500 jaar had bestaan. Hoewel Ottawa sindsdien occasionele zomervisserij op kabeljauw toestaat, blijft het vanaf 2008 onzeker wanneer de voorraden zich zullen herstellen en het moratorium zal ( eindigen)\\

Einde
4  Vraag en antwoord / Vraag en antwoord / Re: Herinneringen deel 3 Gepost op: 18-01-2019, 13:06:37
Kabeljauw Moratorium                                                                                                         7967

De historische kabeljauwvisserij van Newfoundland en Labrador trok bijna vijf eeuwen lang lokale en internationale vissersvloten aan, voordat de Canadese regering de industrie voor onbepaalde tijd in juli 1992 sloot.
Tegen die tijd waren de overvloedige visbestanden uitgehold tot bijna uitsterven en ambtenaren vreesden dat ze volledig zouden verdwijnen als de visserij geopend bleef
Het moratorium bracht ongeveer 30.000 mensen in de provincie zonder werk en eindigde op een manier van leven die generaties lang in veel afgelegen gemeenschappen had standgehouden.
Ook werd duidelijk dat de maritieme hulpbronnen kwetsbaar waren voor overbevissing en dat de bestaande regelgeving stelsels ontoereikend waren om kabeljauwbestanden te beschermen.
Verschillende factoren hebben geleid tot het commercieel uitsterven van de noordelijke kabeljauw in 1992.
Steeds efficiŽntere technologie liet vissers toe om ongekende hoeveelheden kabeljauw te vinden en te vangen, terwijl sterkere vaartuigen, vloten van over de hele wereld toestonden, om maandenlang te bezoeken  te vissen op de Grand Banks
Tegelijkertijd evolueerden regelgeving ter bescherming van de kabeljauwbestanden niet samen met het vermogen van de wereld om vis te vangen, en regeringen of internationale organisaties hebben soms quota toegewezen op basis van economische factoren in plaats van ecologische.
Hoewel de instandhouding na de jaren zestig een steeds groter probleem werd, overschatten functionarissen consequent de omvang van de kabeljauwbestanden en overschatten ze daardoor ook de hoeveelheid kabeljauwvissers die op duurzame niveaus kon visen
Dit resulteerde in een overexploitatie van noordelijke kabeljauw, die uiteindelijk Ottawa dwong om een ​​moratorium op te leggen.

Visserijtechnologie

Vůůr het moratorium vingen de vissers van Newfoundland en Labrador kabeljauw in de kustwateren en in de wateren verder van de kust verwijderd,
De kustvisserij was een lokale industrie die plaatsvond in de kustwateren van de provincie, terwijl de offshore Grand Banks-visserij vloten uit de hele wereld aantrok.
Internationale vaartuigen konden tot 1977 vissen waar ze maar wilden op de banken, toen Canada zijn jurisdictie uitbreidde tot 200 nautische mijlen (370 km) van zijn kustlijn.
Dit was een uitbreiding van de vorige 12-mijlszone, vastgelegd in de Akte voor territoriale zee- en visserijzones van 1970. Voordien definieerde Canada en vele andere landen hun territoriale wateren als zich uitstrekkende tot slechts drie zeemijlen van hun kustlijnen - een conventie die teruggaat tot de 18e eeuw.
Hoewel de kabeljauw visserij al honderden jaren werknemers ondersteunde, hebben zich in de loop van de 20e eeuw verschillende veranderingen voorgedaan die de industrie veel minder duurzaam maakten dan ooit tevoren.
De belangrijkste hiervan waren de vooruitgang in de visserij technologieŽn, waardoor het vermogen van vissers om grote hoeveelheden kabeljauw te vinden en te vangen dramatisch werd vergroot. Deze omvatten wijzigingen in het ontwerp van schepen en netten, evenals de introductie van elektronische navigatiehulpmiddelen en  vis zoekinstrumenten.
In de kustvisserij vervingen arbeiders kleine open boten door grotere en krachtigere houten schepen die bekend stonden ​​als beugschepen.
Deze schepen konden verder en sneller varen dan de dory's, punters en schoeners, waardoor vissers eenvoudiger dan ooit hun productieve visgronden konden bereiken.
EfficiŽntere uitrusting werd ook steeds wijdverspreider in de kustvisserij gedurende de 20ste eeuw en omvatte grote kieuwnetten, doosvormige kabeljauw fuiken  en beuglijnen - een enkele vislijn bevestigd aan honderden kortere aaslijnen.
Het was echter in de offshore-visserij dat de meest dramatische en ecologisch verwoestende veranderingen plaatsvonden.
Stoom- en dieselmotoren werden meer wijdverspreid tijdens het vroege deel van de jaren 1900 en stond toe dat ​​trawlers (ook bekend als draggers) om de schoeners, op de banken te vervangen.
Deze schepen waren groter, sterker en efficiŽnter dan de schoeners en lieten de bemanning in vrijwel elk weertype vissen.
Het begin van fabriek vriestrawlers  in de jaren vijftig en zestig zorgde voor nog grotere veranderingen in de diepzeevisserij. Behalve de grootste en krachtigste schepen ooit om op de banken te vissen, konden fabriek vriestrawlers  maanden achtereen op zee blijven en drijvende visverwerkings plaatsen zijn, waar  arbeiders honderden tonnen vis aan boord  konden verwerken en invriezen.
Vooruitgang in sonar, radar en andere technologieŽn voor het opsporen van vis vanaf de jaren zestig maakte de visserij nog efficiŽnter. Echosensoren, Loran C-navigatiehulpmiddelen en andere apparaten hebben de vissers in staat gesteld om de meest productieve visgronden gemakkelijker dan ooit te vinden en te bevissen. Zelfs toen de voorraden afnamen, konden deze technologieŽn de vissers volgen en vangen, ongeacht de concentraties kabeljauw in de kustwateren en de verdere gelegen wateren.

 Vangsttarieven en regelgevende instanties     

Toen de visserijtechnologie steeds geavanceerder werd, groeiden de vangstcijfers van de noordelijke kabeljauw gestaag tot ze het vermogen van het bestand om te herbouwen overtroffen. De grootste vangsten vonden plaats in de lucratieve offshore-visserij.
Voordat Canada zijn 200-mijlslimiet in 1977 verlengde, vingen de trawler vloten van over de hele wereld ongekende hoeveelheden vis op de Grand Banks. De meeste schepen kwamen uit Noord-Amerika en Europa - voornamelijk de Sovjet-Unie, Spanje, Frankrijk en Portugal - hoewel kleinere aantallen ook uit AziŽ, het Caribisch gebied en elders kwamen.
Meer dan verdubbeld van 360.000 ton in 1959 tot een record-setting van 810.000 ton in 1968; werd door de buitenlandse vloten opgevist, ongeveer 80 procent van de totale vangst van 1968. Door zware visserij uitoefening van de visserij op de banken, zijn de noordelijke kabeljauwbestanden in de offshore- en de kustwateren sterk uitgeput en de vangstcijfers zullen de komende jaren gestaag afnemen.
Om de kabeljauw en andere bodemvissen te beschermen, heeft de Internationale Commissie voor de Visserij in het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan (ICNAF) in 1970 vangstquota vastgesteld, die bekend stonden als de totaal toegestane vangsten (TAC's).
 ICNAF gaf TAC's uit die volgens haar gelijk zouden zijn aan de maximale hoeveelheid visarbeiders die uit de oceaan konden halen zonder de voorraad uit te putten.
In 1974 bestonden er TAC's voor de meeste vissoorten die in het noordwesten van de Atlantische Oceaan worden gevangen, inclusief de noordelijke kabeljauw.
Ondanks zijn inspanningen om de visserij te beheren, heeft de ICNAF de overvloed aan noordelijke kabeljauw en de groeisnelheid van het bestand tijdens de jaren 1970 overschat en TAC's toegewezen die te hoog waren om duurzaam te zijn. Overbevissing door internationale vissersvloten dwong de soort af te nemen. Tussen 1962 en 1977 daalde de vangbare biomassa van kabeljauw uit het noorden met 82 procent, wat resulteerde in een bijna ineenstorting van de voorraad en van de industrie.
In een poging om bedreigde bestanden te beschermen, breidden Canada, de Verenigde Staten en verschillende andere kuststaten hun jurisdictie uit tot 200 mijl voorbij hun kustlijnen. Dit gaf Canada de controle over de meeste vissen aan de Grand Banks, behalve die aan de zuidelijke en oostelijke uiteinden (bekend als de neus en de staart) en de Vlaamse Kaap, die allemaal in internationale wateren bleven en daarom openstonden voor vloten van over de hele wereld. De Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) werd in 1979 opgericht om ICNAF te vervangen en visbestanden buiten de 200-mijlszone van Canada te beheren. Een van de eerste acties van de organisatie was het verlagen van de TAC's van 100 procent van de maximale duurzame opbrengst tot ongeveer 60 procent; Canada heeft soortgelijke quota's in zijn wateren vastgesteld.

Wordt vervolgd

5  Vraag en antwoord / Vraag en antwoord / Re: Herinneringen deel 3 Gepost op: 16-01-2019, 10:25:16
Vervolg.
Sector van de kustvisserij
De technologische vooruitgang heeft ook de efficiŽntie van Newfoundland en Labrador's kustvisserij na de federatie verhoogd. Tegen het einde van de jaren 1960, gebruikten veel kustvissers dieselmotoren en hadden hun kleine open boten vervangen door grotere houten schepen die bekend stonden als beugschepen. Deze schepen met een lengte tussen 35 en 60 voet kunnen verder reiken dan traditionele kustschepen en hebben vissers in staat gesteld om een ​​grotere verscheidenheid aan uitrusting te gebruiken, inclusief kieuwnetten, beuglijnen (een enkele vislijn bevestigd aan honderden kortere aaslijnen) en kabeljauw fuiken.
Elektronische navigatiehulpmiddelen en viszoekinstrumenten, hielpen vissers ook om de meest overvloedige visgronden te vinden.
Een van de grootste veranderingen om de kustvisserij na de Confederatie te beÔnvloeden, was echter de verschuiving van de industrie van de gezouten visserij naar de sector van de diepgevroren vis.
In plaats van hun vangst te verhandelen en deze te verkopen aan lokale handelaren, begonnen de  kustvissers de verse vis te verkopen aan verwerkingsfabrieken van een bedrijf voor contant geld.  . In tegenstelling tot de offshore-visserij, die de overgang maakte van een seizoensgebonden,  naar een jaar rond industrie, vonden de meeste vangsten binnen de kustvisserij plaats tussen de maanden Juni en September.
Verwerkingssector
Na de Confederatie verlegde de verwerkende sector van Newfoundland en Labrador zich van de voorbereiding van gezouten vis op gemeenschap stellingen,  naar de productie van verse / bevroren bodem visproducten in fabrieken van het bedrijf. Tegen 1978 hadden ongeveer 150 fabrieken meer dan 8.000 werknemers in de gehele provincie in dienst. Veel van deze mannen en vrouwen moesten snelle en herhalende werkzaamheden uitvoeren,  aan lopende banden ,

Hun werk kon betrekking hebben op het ontkoppen  fileren. ontgraten, wegen of verpakken van de vis voor export naar Noord-Amerikaanse markten.                                                                     Bedrijven verscheepten de producten meestal als bevroren filets of in blokken bevroren stukken vis van 10 pond. Vaak waren dit de grondstoffen waaruit in  New England of andere Amerikaanse bedrijven, vis stick's  konden produceren.
Einde

6  Vraag en antwoord / Vraag en antwoord / Re: Herinneringen deel 3 Gepost op: 16-01-2019, 10:23:43
Visserij technologie sedert de confederatie

Vooruitgang in de vangst en verwerking technologie tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw resulteerde in een dramatische en uiteindelijk verwoestende veranderingen in de visserij in Newfoundland en Labrador.
EfficiŽntere netten en andere uitrustingen leidden tot grotere vangstcijfers, terwijl krachtige nieuwe schepen met ingebouwde verwerkings faciliteiten lokale en buitenlandse vloten werd toegestaan langer dan ooit tevoren, voor de kust van Newfoundland en Labrador te vissen.
Nadat na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe markt voor bevroren vis ontstond in de Verenigde Staten, verschoven Newfoundland en Labrador van de traditionele en familie gebaseerde handel in verkoopbare gezouten vis met Europese, Zuid-Amerikaanse en Caribische landen naar de steeds meer geÔndustrialiseerde sfeer van de Noord-Amerikaanse consument cultuur. '
De vissers maakten gebruik van de bodemvis met trawlers ,die eigendom waren van een bedrijf, verwerkten de vangsten in de fabrieken van het bedrijf en consumenten vonden de eindproducten in de diepvriesafdelingen van Noord-Amerikaanse supermarkten.
Hoewel vissersschepen en vistuig zich in de loop van de twintigste eeuw nog steeds verder verbeterden, zijn de voorschriften voor het gebruik daarvan niet aangepast en hebben het uiteindelijk de kabeljauw bestanden niet kunnen beschermen tegen overbevissing.'
Pas in de jaren zeventig stelde de internationale gemeenschap quota's vast om de bestanden te behouden en breidde Canada een limiet van 200 mijl uit om haar kustwateren tegen buitenlandse trawlers te beschermen.
Tientallen jaren van overbevissing hadden de visbestanden inmiddels danig uitgeput en de Canadese regering kondigde in 1992 een moratorium op de commerciŽle exploitatie van kabeljauw in het noorden aan.
'
Bevroren vis industrie
Hoewel de diepvries vis industrie na de Confederatie belangrijke vorderingen maakte in Newfoundland en Labrador, was het tijdens de Tweede Wereldoorlog , dat het land voor het eerst de opkomende sector begon te onderzoeken.
Wetenschappers in de Verenigde Staten ontwikkelden een snelle bevriezings methode aan het einde van de jaren dertig, waardoor de industrie in Newfoundland en Labrador zijn visexport kon behouden zonder ze te moeten zouten. Het proces, waarbij snel vis tussen de platen van koud metaal werd ingevroren, leverde een product op, dat bijna net zo goed smaakte als verse vis, maar een veel langere houdbaarheid had.
In Groot-BrittanniŽ toonde de vraag naar import van voedsel,  een plotselinge markt aan voor bevroren vis in de jaren 1940. Tegen het einde van de oorlogs handelingen hadden Newfoundland en Labrador 10 miljoen pond bevroren visfilets naar het buitenland geŽxporteerd en zowel de Commissie van de overheid als de particuliere investeerders,  steunden de groeiende diepvries vissector van het land. Hoewel het duidelijk was dat Groot-BrittanniŽ in vredestijd geen grote importeur van bevroren vis zou blijven, kwamen de Verenigde Staten naar voren als een belangrijke nieuwe markt.
Afgezien van de nieuwe vraag naar diepgevroren visproducten, ondersteunde de Commissie van de regering de industrie ook omdat deze strenger gereguleerd was dan de gezouten visserij. Door werknemers in dienst te nemen om vis te verwerken in een handvol installaties die eigendom van het bedrijf waren, vond de Commissie de export van vis een superieure en meer uniforme kwaliteit dan in de gezouten visserij, die van oudsher vissers en hun familieleden nodig had om de vis te behandelen met droogrekken van familiebedrijven. De overheid moedigde bedrijven aan om zich bij de nieuwe industrie aan te sluiten en beloonde tussen 1943 en 1949 meer dan $ 800.000 aan bedrijven die betrokken zijn bij de productie van bevroren vis.
Na de Confederatie nam de Canadese overheid de jurisdictie over de visserijsector over, terwijl de nieuwe provinciale overheid de controle hield over de aan de wal verwerkende sector. Beide bestuursniveaus bleven de groeiende diepvriesindustrie van Newfoundland en Labrador ondersteunen door educatieve programma's voor vissers te ontwikkelen, door leningen aan visserij bedrijven te verstrekken en door te helpen bij het bouwen van betere schepen en vistuigen. Toch bleven veel vissers deelnemen aan de gezouten visserij, en het duurde tot 1964 voordat de productie van bevroren vis in de provincie zijn productie van gezouten vis overtrof
Offshore-vangst sector
Aan het begin van de twintigste eeuw zeilden de meeste vissers naar de Grand Banks in schoeners (ook bekend als bankers) om deel te nemen aan de internationale noordelijke kabeljauwvisserij. Eenmaal op de banken, gingen de vissers in dories het water op, om vis te vangen met trawlijnen, handlijnen of jiggers. Toen stoom- en dieselmotoren in de vroege jaren 1900 op grotere schaal werden gebruikt, begonnen trawlers (ook wel draggers genoemd) de schoeners op de banken te vervangen.
Deze schepen waren groter, sterker en efficiŽnter dan de schoeners en lieten bemanningen hun vangst maximaal twee weken in gemalen ijs bewaren. In plaats van te vissen vanuit dories, bleven de bemanningen van de trawlers aan boord en lieten grote zakvormige netten, die bekend stonden ​​als otter trawls, in het water zakken, om  kabeljauw en andere bodem vissen te vangen. De trawlers sleepten de netten door het water voordat de vissers ze terug aan boord haalden, de vangst van het net op het schip  leegden, en het net weer terug in het water liet zakken, om verder te vissen. Afhankelijk van het type trawler, lieten de vissers de netten zakken vanaf de zijkant van het schip of vanaf de achtersteven.
Zijtrawlers waren de eersten die op de Grand Banks verschenen nadat Frankrijk ze in 1907 begon te gebruiken. Om de vangst binnen te halen moesten de zijtrawlers volledig tot stilstand komen met hun zijkant naar de wind gericht. Hierdoor kwamen de schepen in gevaar om te worden beschadigd door de  sterke wind en moesten ze vaak stoppen met vissen bij stormachtig weer.
Tegen het midden van de 20e eeuw begonnen sterkere trawlers steeds vaker op de banken te verschijnen. Deze schepen waren veelzijdiger dan de zijtrawlers en konden bij elk weertype vissen. Newfoundland en Labrador begonnen in de jaren '60 met zijtrawlers en hektrawlers.
Naast verbeteringen aan het ontwerp van vaartuigen en netten heeft een aantal andere technologische ontwikkelingen gevolgen gehad voor de visserij in de tweede helft van de twintigste eeuw. De vooruitgang in sonar, radar en andere hulpmiddelen voor het opsporen van vis in de jaren 60 , maakte het voor vissers mogelijk om scholen vis te detecteren en te volgen.
Veel schepen begonnen ook het Loran C-navigatie systemen te gebruiken in de tachtiger jaren.. Deze laagfrequente radiozenders stelden de vissers in staat om de exacte lengte- en breedtegraad van hun positie te bepalen, de locatie van visbestanden en de oriŽntatie van kieuwnetten ( staand want )
Het verschijnen van diepvriestrawler als een diepvries  fabriek op zee  in de jaren vijftig, zorgde echter voor een ware revolutie in de diepzeevisvangst. Vissers konden niet alleen meer kabeljauw vangen dan ooit tevoren, maar konden ook hun vangst aan boord verwerken.
Toen de eerste van deze schepen, de Britse Fairtry, in 1954 aankwam bij de Grand Banks, was deze meer dan 280 voet lang, woog 2.600 bruto ton, en was uitgerust met snelvries systemen, koelcellen, geautomatiseerde fileermachines, en een eenheid voor de vervaardiging van vismeel van vis verwerking afval.. Al snel begonnen honderden fabrieks vries trawlers vanuit de hele wereld aan te komen op de banken. De kabeljauwvangst in het noorden nam dramatisch toe en bereikte een piek in 810.000 ton in 1968. De kabeljauwbestanden waren echter niet bestand tegen een dergelijke intense visserij en de vangstcijfers daalden in de loop van de jaren zeventig.

Wordt vervolgd.
7  Hoofdindex / Praatgroep Scheveningen / Re: Badplezier op strand van Scheveningen toen Gepost op: 14-01-2019, 09:40:50
Boegstate.

Klasse.
 
Vreemdeling
8  Vraag en antwoord / Vraag en antwoord / Re: Herinneringen deel 3 Gepost op: 14-01-2019, 09:21:59
Gezouten vis marketing organisaties uit de 20e eeuw                                                         

Gedurende de late 19e en vroege 20e eeuw ondervond de gezouten visserij industrie in Newfoundland marketing problemen. Exporteurs concurreerden tegen elkaar en haastten zich om als eersten hun vis op de markt te brengen, omdat vis die vroeg in het seizoen werd verscheept hogere prijzen afsloot.
Uiteindelijk erkenden sommige Newfoundlandse-exporteurs dat ze zowel tegen elkaar als tegen de buitenlandse visserij concurreerden en begonnen ze vrijwillige marketing groepen te vormen.
Commodities-makelaar George Hawes richtte in 1909 een gezouten vis makelaarschap  op in Spanje en tussen 1909 en 1911 behielden veel Newfoundlandse exporteurs Hawes, om hen op de Spaanse markten te vertegenwoordigen.
Tegen de jaren 1920 exploiteerde Hawes and Company soortgelijke makelaars schappen voor de  exporteurs in Newfoundland, in ItaliŽ, Griekenland en Portugal. '
Er waren ook pogingen om samen te werken op de Braziliaanse en Barbadiaanse markten.
Minder dan de helft van de exporteurs nam echter deel aan deze organisaties en daardoor waren ze grotendeels niet doeltreffend.
Het waren echter de eerste pogingen tot georganiseerde marketing die zich in de 20e eeuw zouden ontwikkelen tot veel krachtiger marketinggroepen.

De Newfoundland Fisheries Board and Export 'Groepen.

De overheidscommissie (evenals het Amulree-rapport) erkenden de noodzaak om de marketing inspanningen te consolideren, de concurrentie tussen lokale producenten zien te voorkomen en de kwaliteit van de vis te verbeteren, en richtten in 1936 de Newfoundland Fisheries Board op
Het bestuur kreeg het mandaat om toezicht te houden op de aanvoer, verwerking en opslag van vis en was verantwoordelijk voor het aanwijzen van buitenlandse verkoopmakelaars.
De Visserij raad consolideerde de marketing van Newfoundlandse -vis en zocht actief naar nieuwe markten, door bijvoorbeeld een vertegenwoordiger naar Cuba te sturen, om export kansen te onderzoeken in 1937.
Belangrijk was, dat de Raad exclusieve export licenties verleende aan specifieke groepen voor specifieke markten.
De Portugal Exporters Group Ltd. was de eerste hiervan, opgericht in 1936.
Het lidmaatschap van een groep was vereist voor een handelaar om gezouten  vis naar Portugal te exporteren, waardoor de Raad de markt overvoering van de markt kon vermijden, kon profiteren van prijsverhogingen en een inspectiesysteem kon invoeren .
 Vergelijkbare exclusieve marketing groepen werden gevormd voor Puerto Rico, Jamaica, Spanje en BraziliŽ.
De rol van deze groepen breidde zich uit tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen voedsel tekorten en de toegenomen vraag, de geallieerden ertoe brachten de Gecombineerde Voedingsraad (CFB) in 1943 op te richten.
De CFB controleerde de distributie van voedsel, inclusief Newfoundland-gezouten vis, onder de geallieerde naties en vriendschappelijke neutrale kleuren.
Gemakshalve gaf dit een bredere marktcontrole, aan de reeds gevestigde exportgroeperingen.
De exporteurs groepen in Portugal en Spanje kregen bijvoorbeeld controle over alle Europese markten door de CFB, waardoor het groepsmodel van de exporteurs verder werd gevalideerd.
Na de oorlog erkende het Visserijcomitť van de CFB, de waarde van de georganiseerde groepsmarketing.
Hoewel het niet vooruitliep op de mate waarin bevroren vis de gezouten visserij zou verdringen en de marketinginspanningen van de groep ondermijnde, leidden zijn aanbevelingen tot de oprichting van een bredere exporterende autoriteit in 1947.


NAFEL en Confederation

Die autoriteit was de Newfoundland Associated Fish Exporters Limited (NAFEL), opgericht door de Newfoundland Fisheries Board, hoofdzakelijk op advies van het post-oorlogsplannings comitť. NAFEL moest alle gezouten vismarkten van Newfoundland onder de controle van ťťn enkele marketingorganisatie brengen en kreeg een exclusieve exportvergunning voor gezouten vis.
Alle exporteurs moesten NAFEL-leden zijn, wat een lidmaatschapsvergoeding van $ 10.000 vereiste.
Elke maand meldden de exporteurs de aanwezige voorraden en NAFEL verdeelde de zendingen dienovereenkomstig onder zijn leden. Dit verzekerde stabiele prijzen en markten en verhinderde directe concurrentie tussen handelaren
In 1949 kwam de visserij onder de controle van de federale overheid.
In 1954 was de Newfoundland Fisheries Board opgeslokt door het Federale Ministerie van Visserij. NAFEL overleefde, maar ondervond in de jaren 1950 ernstige problemen, voornamelijk als gevolg van prijsschommelingen en de toenemende dominantie van bevroren vis.
NAFEL's exclusieve recht om Newfoundland-gezouten vis te verkopen, eindigde in 1959, hoewel het bleef fungeren als een vrijwillige organisatie tot 1970, toen de oprichting van de Canadese Saltfish Corporation het overbodig maakte.

De Canadese Gezouten Vis  Corporation.

De Canadese Gezouten Vis  Corporation (CSC) werd in 1970 door de Canadese overheid opgericht om grote problemen in de gezouten visserij aan te pakken.
Het Britse pond sterling was sinds het einde van de oorlog verschillende malen gedevalueerd, meest recentelijk in 1967.
Newfoundlandse vis, die vaak in pond sterling werd geprijsd, was daarom minder winstgevend toen de wisselkoersen in aanmerking werden genomen.
De federale overheid werd gedwongen om de onverkochte zoutwater voorraden op te kopen en een tekort betalingsprogramma voor de vissers in het zog van de devaluatie van 1967,  op te zetten. Voedselschaarste na de oorlog was overwonnen en de markt voorkeur voor bevroren vis werd overweldigend.
Al deze factoren zorgden voor een crisis in de gezouten visserijindustrie, die NAFEL, die grotendeels ineffectief was in deze tijd,  hoe dan ook, niet kon overwinnen.
Dit spoorde de federale overheid aan om een ​​actievere rol gaan spelen in de gezouten visserijindustrie.
Het CSC moest een autonome marketing- en regelgevende organisatie zijn met als uiteindelijk doel de inkomsten van vissers, die betrokken zijn bij de gezouten visserij industrie te vergroten en te stabiliseren.
De CSC kreeg het exclusieve recht om gezouten vissoorten in deelnemende provincies, waaronder Newfoundland, te kopen, te verwerken, te verpakken en op de markt te brengen.
De CSC had aanvankelijk enig succes bij het herstel van de export markten voor gezouten vis uit Newfoundland.
Zo kwam het, dat  Portugal, dat als exportmarkt volledig verloren was gegaan, begin jaren zeventig weer teruggewonnen werd.
In 1980 werd meer dan 50 procent van de gezouten vis op Europese markten verkocht, grotendeels als gevolg van de inspanningen van de CSC om de kwaliteit te verbeteren en overzeese markten te betreden.
In 1991 heeft een economisch rapport over de CSC echter vastgesteld dat het niet langer levensvatbaar of in staat was, zijn mandaat te vervullen, en de bevindingen van een federale / provinciale overleggroep ondersteunden dit standpunt grotendeels.
Dankzij verbeteringen in de koeltechnologie en het transport, kon de meeste kabeljauw als bevroren of verse vis naar de markt worden gebracht en in 1990 was de gezouten visserij goed voor minder dan negen procent van de kabeljauw die in Newfoundland was aangeland.
Ten tijde van het kabeljauw moratorium in 1992 verwerkten de meeste visverwerkings fabrieken  de bodem vis in verse of ingevroren filets en andere producten, naast soorten zoals lodde, haring en makreel en kleinere hoeveelheden schelpdieren.
Kabeljauw bleef een groot deel van de visvangst vormen, variŽrend van ongeveer 240.000 tot 295.000 ton van 1983 tot 1990, die goed was voor ongeveer driekwart van alle vangsten van de  grondvis en van 50 tot ongeveer 65 procent van de totale vangst van de vis.
Maar heel weinig hiervan werd nog  gezouten, en de CSC werd in 1994 gesloten, toen het moratorium het,  hoe dan ook,  overbodig had gemaakt.

Conclusie

De gezouten visserij in Newfoundland leed in de 20ste eeuw voortdurend onder de afnemende kwaliteit en het verlies van markten.
Latere pogingen om deze markten te behouden of te herstellen via marketing groepen,  hebben enig succes gehad, maar pas aan het einde
De Newfoundland Fisheries Board en NAFEL ondervonden met name enig succes bij het verbeteren van de kwaliteit en het terugwinnen van overzeese markten in de jaren 40 van de vorige eeuw.

De Confederation was echter stevig in de Canadese economische sfeer, die er heerste in de jaren 1950 en 1960 ,toen het Amerikaanse halfrond, voornamelijk met de Verenigde Staten bestond.
Deze Canadese heroriŽntering van de economische vooruitzichten ten opzichte van de Amerikaanse markten ging ten koste van overzeese markten en als gevolg daarvan was er een gebrek aan initiatief van de kant van de Canadese overheid.
Hoewel de Confederation misschien betrokken was bij marketing pogingen, is het onmogelijk te ontkennen dat de markt voorkeuren op dit moment onherroepelijk en overweldigend verschoven zijn naar verse en bevroren vis, en dat de gezouten industrie in verval was. die alleen kon worden vertraagd, niet gestopt.
De afname van de productie en export van gezouten vis in 1992 was de belangrijkste evolutie in de productie en export van gezouten vis.


Einde9  Vraag en antwoord / Vraag en antwoord / Re: Herinneringen deel 3 Gepost op: 11-01-2019, 08:13:40
Gezouten vismarkten van de 20ste Eeuw 1914-1992.  Deel 2 vervolg                                     5941

Koelkasten en diepvriezers werden gebruikelijk na de oorlog, vooral in de VS, en de vraag naar bevroren in plaats gezouten  vis nam dienovereenkomstig toe. Dit was een belangrijke ontwikkeling voor de visserij in Newfoundland: vanaf eind jaren veertig vocht gezouten vis een verloren strijd tegen de marktvoorkeuren voor bevroren of verse vis. De productie van diepvries kabeljauw steeg van 13.000.000 pond in 1943 tot 39.000.000 in 1959, overweldigend voor Noord-Amerikaanse markten. In dezelfde periode bleef de productie van gezouten vissoorten relatief stabiel op ongeveer 90.000.000 pond. Terwijl zouten nog steeds populair was in de jaren vijftig, kwam bevroren vis al snel de industrie domineren.
Newfoundland vond het moeilijk om te concurreren op veel markten in de jaren zestig. Kwaliteitsproblemen bleven bestaan ​​en devaluaties in internationale valuta maakten het moeilijk voor handelaars in Newfoundland om rendabel te verkopen
ItaliŽ importeerde in 1961 bijvoorbeeld 48.200 ton gezouten vis, maar slechts vijf procent kwam uit Newfoundland.
Hoewel de Portugese, Spaanse, Griekse en Italiaanse markten kleine hoeveelheden Newfoundland-vis producten bleven invoeren, waren ze in wezen verloren.
Veel van deze landen ontwikkelden hun eigen visindustrie, en omdat Newfoundland niet langer hoogwaardige gezouten vis produceerde, hadden IJsland, Denemarken (via Groenland) en Noorwegen deze markten in een hoek gedreven.
BraziliŽ, ooit verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van de export van Newfoundland, importeerde in 1961 slechts ongeveer een procent van zijn gezouten vis uit Newfoundland.
Het Caribische gebied bleef belangrijk, met name Puerto Rico en Jamaica, hoewel ook zij in verval waren.
De vraag naar diepvries van zeevis nam in de jaren zestig sterk toe en producenten reageerden dienovereenkomstig. In 1956 werd 70% van de kabeljauwvangst van Newfoundland gezouten. In 1970 was het percentage onder de 30.%
De hoeveelheid gezouten vis wat tussen 1947 en 1960 werd geŽxporteerd, nam aanzienlijk toe, zowel in termen van totale uitvoer als percentage van de totale gezouten vis.
De export van gedroogde gezouten vis nam gestaag af, maar de export van zeewier steeg van een jaarlijks gemiddelde van 14.000 ton in de vroege jaren 1950 tot 23.000 ton aan het eind van het decennium. Het percentage gezouten vis dat in dezelfde periode in de gezouten opslag werd gebracht, nam toe van tien tot 62 procent. De meeste gezouten massa's werden verscheept naar droog fabrieken buiten Newfoundland, waarvan vele in Nova Scotia waren.
Dit was een belangrijke verandering in de visserij in Newfoundland, mogelijk gemaakt door de toegankelijkheid van Canadese droog installaties en markten na Confederation.

1970-1992
Tegen de jaren zeventig werd een groot deel van de gedroogde gezouten vis van Newfoundland geproduceerd in gezouten vis vestigingen, hoewel sommige nog steeds werden geproduceerd door individuele vissers, vooral in Labrador en afgelegen gemeenschappen
De vestigingen hielpen de productkwaliteit te standaardiseren, maar de markt vereiste nu duidelijk verse en bevroren vis.
De Canadian Saltfish Corporation (CSC), die de opdracht had om "de inkomsten van primaire producenten [vissers] van gezouten  vis te verbeteren", werd in 1970 opgericht als reactie op de ineffectiviteit van NAFEL (dat in hetzelfde jaar zijn activiteiten staakte) en kreeg het exclusief recht om gezouten  vis te kopen, verwerken, verpakken en op de markt te brengen.
Aanvankelijk had het enig succes met het herstel van de markten voor  gezouten vis uit Newfoundland, bijvoorbeeld in Portugal, maar de gezouten vissector bleef achteruitgaan in termen van kwaliteit en kwantiteit. De verse en bevroren visindustrieŽn stonden op het punt de traditionele gezouten visserij volledig te verduisteren. Tegen 1981, ondanks de beschrijving van de gezouten visserijindustrie door Romeo LeBlanc en de minister van Visserij en Oceanen als 'de ruggengraat van de visserij industrie' en 'een eeuwenoude manier van leven waarop deze provincie was geboren', was het niet meer te redden .
In het begin van de jaren tachtig exporteerde Newfoundland voornamelijk visproducten naar de Verenigde Staten, Japan, het Vereni
In 1981 bestond ongeveer $ 122.000.000 van waarde van $ 253.000.000 van de export van vis naar de VS (goed voor bijna 75 procent van de totale uitvoer in dat jaar) uit kabeljauwproducten. Dit waren voornamelijk bevroren filets of blokken, en slechts $ 328.000 aan waarde was de gezouten. vis. Alle de invoer van kabeljauw in het  U.K  uit Newfoundland in 1981 voor $ 9.300.000 was bevroren. Hoewel Puerto Rico, Portugal, ItaliŽ en BraziliŽ, evenals Trinidad-Tobago, Griekenland, Barbados en Costa Rica alle gezouten vis van Newfoundland importeerden (met een totale waarde van ongeveer $ 31.000.000), vertegenwoordigde dat, dit jaar minder dan tien procent van de visserijexport van Newfoundland.
Dankzij de verbeterde koelingstechnologie en het transport,  kon nu de meeste kabeljauw op de markt bevroren of vers worden verzonden en minder dan negen procent van de kabeljauw die in 1990 in Newfoundland was aangeland, werd gezouten. 42% van de Labrador vangst aan kabeljauw werd gezouten., maar de Labrador visserij leverde slechts 6300 ton op in 1990.                             Van de 237 vis verwerkende industrieen in 1991, waren er slechts 8 vestigingen voor het zouten en drogen van kabeljauw en 30 ondernemingen waren  verbonden zouting vestigingen tegen 66 onderneming voor zouten en drogen in 1981 en rond 1991 was de gehele bedrijfs tak overgeschakeld  naar vers en bevroren vis producten.                                                                         In ieder geval maakte in 1992 het kabeljauw moratorium zichtbaar een einde aan de commerciele  kabeljauw visserij en het weinige wat nog over was van de gezouten vis industrie , eindigde gelijk tijdig.

Einde
.

10  Vraag en antwoord / Vraag en antwoord / Re: Herinneringen deel 3 Gepost op: 11-01-2019, 08:12:29
Gezouten vismarkten van de 20e eeuw, 1914-1992                                                          7308

Bij het uitbreken van de oorlog in 1914 was de visserij in Newfoundland al in de problemen. De  bevolkingsgroei en de afnemende vangsten hadden de vissers gedwongen om nieuwe technologie toe te passen, met name de kabel fuik, die de vangsten heeft helpen vergroten maar het groeiende ecologische probleem heeft gemaskeerd.
Eerdere marketing trends gingen door in de jaren na de oorlog, omdat exporteurs gedwongen werden nieuwe markten te vinden om de verloren gegane klanten te compenseren vanwege de afnemende kwaliteit van de Newfoundlands gezouten vis.
De slechte kwaliteit had het marktaandeel van Newfoundland in Europa en in  het Middellandse Zeegebied verloren aan landen als Noorwegen en Frankrijk, die strengere regels voor kwaliteitscontrole en gecentraliseerde distributiesystemen hadden.
Tegen 1914 waren de traditionele Europese markten van Newfoundland grotendeels vervangen door minder winstgevende Caribische en Zuid-Amerikaanse markten.

Twee wereldoorlogen, de toenemende populariteit van diepgevroren t.a.v. gezouten vis, de ontwikkeling van marketingorganisaties en de federatie, hebben allemaal bijgedragen aan de veranderende aard van de visserij in de 20e eeuw.
Tegen de tijd dat de ecologische crisis in 1992 tot een hoogtepunt kwam, wat resulterend in het kabeljauw moratorium, was gezouten vis grotendeels vervangen door het bevroren product.

Eerste Wereldoorlog (1914-1920)\
De Eerste Wereldoorlog zorgde ervoor dat de voedselprijzen stegen, waardoor de visserij winstgevender werd.
De oorlog vergrootte echter ook de kosten, vooral bij verzending en verzekering.
Er waren tekorten in de tonnage van de scheepvaart om vis te exporteren, nog erger omdat sommige handelaren, gebruikmakend van hoge oorlogsprijzen, hun stoomschepen verkochten, waardoor de beschikbare tonnage voor het verzenden van vis verder werd verlaagd en beschuldigingen van woekerwinsten in het proces werden getrokken.
Toen vissers zich bij de strijdkrachten aansloten, werd ook de mankracht een probleem.
Niettemin hielden de voorwaarden in oorlogstijd de prijzen hoog en handelaars in Newfoundland bleven hun traditionele markten leveren in Europa, de Middellandse Zee, BraziliŽ en het Caribisch gebied. De hausse duurde tot 1920.

De tussen liggende jaren tussen 2 oorlogen. (1920-1939)
Van 1920 tot 1939 worstelde Newfoundland opnieuw om te concurreren op de internationale markt. Economisch verwoest door de oorlog, waren veel Europese landen niet in staat om gezouten vissoorten te importeren op dezelfde schaal als voorheen, en velen legden een beschermend economisch beleid op.
Bovendien bleef het kwaliteitsprobleem bestaan, vooral omdat de vraag in de oorlog, de noodzaak om hoogwaardige vis te maken, nog verder verzwakte.
Europa bleef de belangrijkste markt van Newfoundland in de vroege jaren 1920.
Spanje en Portugal namen bijna 50 procent van de gezouten vis export van Newfoundland voor hun rekening, en ItaliŽ en Griekenland goed voor nog eens 16,8 procent.
Ter vergelijking, BraziliŽ nam 11,2 procent en het Caribisch gebied 12,5 procent.
Oude trends werden echter snel weer bevestigd.
De export naar Europese en Mediterrane landen begon te dalen en de verkoop aan BraziliŽ en het Caribisch gebied nam toe.
Tussen 1935 en 1939 namen Spanje en Portugal bijna 22 procent van de export van de gezouten visserij uit Newfoundland voor hun rekening, en ItaliŽ en Griekenland ongeveer 14 procent. BraziliŽ was nu goed voor bijna 20 procent van de export van de gezouten visserij in Newfoundland en maar liefst 40 procent ging naar het Caribisch gebied, met Jamaica, Barbados en Puerto Rico als grootste afnemers.
In de jaren dertig exporteerde Newfoundland ook kleine hoeveelheden nat gezouten vis (in tegenstelling tot hard gedroogde gezouten vis, het traditionele exportproduct) of "zoutvaten" naar verschillende markten, voornamelijk het Verenigd Koninkrijk, de V.S. en Canada.
Deze handel bedroeg jaarlijks slechts 2.000 - 5.000 ton.
Hoewel Newfoundland nog steeds een wereldleider in gezouten vis was, daalde de totale productie gestaag gedurende deze periode, van een gemiddelde van 70.000 metrische ton (ongeveer 1.378.000 kwintalen) in de jaren 1920 tot ongeveer 54.000 (ongeveer 1.063.000 kwintalen) in de jaren dertig van de vorige eeuw.
Dit was deels te wijten aan de ecologische belasting van de kabeljauw bestanden, maar de depressie was grotendeels verantwoordelijk voor latere reducties.,  omdat kapitaal schaars werd en de vraag daalde.

Namens het Departement van  Marine and Fisheries bezochten D. J. Davies en Capt. Augustus Oldford de primaire Europese gezouten vismarkten van Newfoundland in 1933, waaronder Oporto, Lissabon, Alicante, Barcelona, ​​Genua, Napels, Patras en Athene.
Overal vonden ze dat de invoer van Newfoundland-vis ofwel dramatisch was afgenomen of helemaal was gestopt.
De historisch belangrijke markt van Porto importeerde bijvoorbeeld dat jaar slechts 169.000 kwintaal vis uit Newfoundland, tegenover  371.000 vijf jaar eerder.
De belangrijkste reden in beide gevallen was de slechte kwaliteit van de vis uit Newfoundland, die een groot concurrentie voordeel gaf aan Noorwegen, IJsland en Groenland, die nu de meeste van de gezouten vis leveren die werd geŽist door de Europese en Mediterrane markten.

Tweede Wereldoorlog en nasleep (1939-1947)
De Tweede Wereldoorlog heeft de situatie ten dele en tijdelijk ten goede veranderd.
Tussen 1940 en 1944 steeg de uitvoer naar Spanje en Portugal sterk, tot respectievelijk 15,1 en 29,5 procent, vooral omdat de oorlog de export uit Noorwegen en IJsland verstoorde.
ItaliŽ en Griekenland waren niet langer toegankelijk voor geallieerde landen en namen minder dan vijf procent tussen hen in beslag.
BraziliŽ daalde ook dramatisch van bijna 20 procent in de jaren onmiddellijk voor de oorlog tot slechts zeven procent in 1940-44.
De CaraÔben bleven van vitaal belang, goed voor 40 procent van de export van Newfoundland.
In 1943 werd de Gecombineerde Voedingsraad opgericht door de Geallieerden om de voedselvoorziening voor de geallieerde landen te controleren
Het controleerde tot 1946 de export van Newfoundland gezouten vis via marketinggroepen, waardoor stabiele markten en hoge prijzen werden gegarandeerd.
Evenzo kocht de Hulp- en Rehabilitatie-administratie van de Verenigde Naties, opgericht in 1943 om te helpen bij het herstel van door oorlog verscheurde landen, grote voorraden Newfoundlandse gezouten vissoorten van 1944 tot 1947, maar deze afzet was van korte duur.
Hoewel prijzen en vraag tijdens de oorlog toenamen, nam de totale productie van Newfoundland-gezouten vis niet toe, met gemiddeld slechts 42.000 ton per jaar tussen 1940 en 1944.
De productie steeg in de late jaren rond 1940 tot ongeveer 49.000 ton, maar de algemene trend was neerwaarts.

1947-1969
In 1947 werd Newfoundland Associated Fish Exporters Limited (NAFEL) opgericht en had aanvankelijk enig succes met het stabiliseren en herwinnen van markten.
In 1950 exporteerde Newfoundland 938.000 kwintalen gezouten vissoorten.
Veertig procent ging naar Zuid-Europa, 31 procent naar verschillende Caribische eilanden en Puerto Rico, zeven procent naar het Amerikaanse en Canadese vasteland, vier procent naar BraziliŽ en ongeveer vier procent naar verschillende andere markten.
Maar een marketingrapport uit 1951 was terughoudend over de toekomst van de  gezouten visserij industrie en merkte op dat "alleen in oorlogstijd de markt voor de verkoper en  vissers een relatieve welvaart voor de bestond"

Wordt vervolg
11  Vraag en antwoord / Vraag en antwoord / Re: Herinneringen deel 3 Gepost op: 09-01-2019, 09:18:02
20e-eeuwse visserij- en nederzettingspatronen                                                                         

De industrialisatie van de visserij in Newfoundland en Labrador in de tweede helft van de 20e eeuw veranderde de manier, waarop mensen in de provincie werkten en leefden drastisch.
Toen de eeuwenoude gezouten visserij plaatsmaakte voor een vers ingevroren visserij in de decennia na de Tweede Wereldoorlog, veranderde de schaal en aard van de industrie.
Door de steeds efficiŽntere uitrusting konden vissers ongeŽvenaarde hoeveelheden kabeljauw en andere maritieme hulpbronnen binnen halen, terwijl de grote trawlers en beugschepen, de  minder krachtige schoeners, dory's en punters vervingen.
De verwerkers werkten nu in de vis afdelingen van het bedrijf,  in plaats van  bij de familie vestigingen en ontvingen nu contante lonen, in plaats van een koop  credit
Veranderingen in de door de visserij getroffen nederzettingspatronen in de provincie, veranderde de demografie van veel vissersgemeenschappen.
Nederzettingen in de buurt van verwerkingsfaciliteiten groeiden vaak in omvang, terwijl uit de woongemeenschappen, die verder weg woonden, de bevolking zich verplaatste naar de  grotere centra.
Door de overheid gesponsorde hervestigingsprogramma's heeft ook de centralisatie van de woon populaties in grote groeicentra aangemoedigd. Hoewel de meeste gemeenschappen zich nog steeds aan de kust bevonden en dicht bij de productieve visgronden, waren ze in aantal kleiner dan aan het begin van de eeuw en hadden ze meestal grotere populaties dan de traditionele vissers gemeenschappen. '
De uittocht uit plattelandsgebieden werd een nog groter probleem in de jaren negentig, toen de ineenstorting van de kabeljauwbestanden ertoe leidde dat veel jongeren weggingen , op zoek naar werk.
Aan het einde van de 20e eeuw bleven veel woongemeenschappen  over van verouderende en samentrekkende bevolkingsgroepen.

De gezouten visserij,

De kabeljauwvisserij vormde de ruggengraat van de economie van Newfoundland en Labrador gedurende het grootste deel van de 20e eeuw.
Het omvatte drie takken: een kustvisserij voor de kust van het eiland, een zomerse labrador visserij en een offshore-bankťn visserij.
De kustvisserij was de grootste van de drie en was een seizoensgebonden familiebedrijf.
Vissers verlieten hun kustwoningen elke ochtend vroeg, om weg te roeien naar de nabijgelegen visgronden in kleine open boten en keerden terug met hun vangst als  hun schepen vol waren.
Alle familieleden hielpen met het verzorging proces, waarbij de kop, de graten en de ingewanden van de vis werden verwijderd en  het product werd gezouten en op houten vlonders werd uitgespreid om in de zon te drogen.
Nadat de droog fase was voltooid, ruilden de vissers hun vangst in tegen betaling voor de leveringen en de kredieten.
Sommige eiland vissers zeilden ook elke zomer naar de kust van Labrador. om daar te gaan vissen, hoewel deze praktijk na de jaren twintig in verval raakte.
De Labrador visserij was vooral gunstig voor mensen in de gebieden waar de kustvisserij overvol was of waar kabeljauwbestanden uitgeput raakten door overbevissing, zoals bij Conception Bay.
Twee groepen vervolgden deze tak van de gezouten visserij\, stationair gevestigd op een basis aan de kust en visten elke dag met kleine boten, terwijl ďdrijvers :Ē aan boord van hun vissersschepen leefden en de kust afreisden op zoek naar kabeljauw.
De laatste tak van de industrie, de offshore-bankvisserij, vereiste dat vissers weken achtereen ver van hun woongemeenschappen werkten.
In de eerste decennia van de 20e eeuw voeren de vissers gewoon naar de Grand Banks in houten schoeners, verbouwde  stoomboten en andere zeeschepen.
Eenmaal op de banken roeiden de vissers vroeg in de ochtend met hun dory's en kleine open boten naar de  nabijgelegen visgebieden, om kabeljauw te vangen  met handlijnen, . Ze keerden elke dag verschillende keren terug naar de grotere schepen om hun vangst te lossen, die ze ook op zee hadden ontkopt, gefileerd en gezouten.
Deze schepen maakten elk seizoen maximaal vier reizen naar de banken, meestal van Maart tot Oktober, en bleven daar weken lang, voordat ze weer naar huis terugkeerden.
Het waren grotendeels mannen en oudere jongens die de bankvisserij uitoefende  en hun andere familieleden thuis achterlieten.

Industrialisatie van de visserij

Vooruitgang in de vangst- en verwerkingstechnologie na de Tweede Wereldoorlog resulteerde in de geleidelijke industrialisatie van de visserijen in Newfoundland en Labrador.
Vissers op het vasteland maakten in toenemende mate gebruik van  beugschepen met dieselmotoren in plaats van kleine open boten, terwijl de trawlers (ook wel draggers genoemd), de schoeners in de banken visserij vervingen.
Dankzij efficiŽntere netten, volgapparatuur en andere uitrustingen, konden werknemers meer vis dan ooit tevoren vangen, terwijl sterkere boten hen in staat stelden langere tijd op zee te blijven.
Na de Confederatie verlegde de industrie zich van de familie gebaseerde gezouten visserij in de richting van de geÔndustrialiseerde diepvriesvissector.
De vissers verkochten nu hun verse vis aan verwerkingsbedrijven voor contante betaling , in plaats van hun vangst te verzorgen en deze te verhandelen aan lokale gezouten vis handelaars.
Er vonden ook grote veranderingen plaats in de verwerking  sector.
In plaats van het drogen van gezouten vis op de stellingen van de familiebedrijven, werkten vissers nu aan assemblagelijnen bij vis afdelingen van het bedrijf.
Hun taken  bestond  ​​uit het ontkoppen, fileren, ontgraten of verpakken van vis voor export naar de  Noord-Amerikaanse markten. Werknemers in de bankenvisserij verwerkten hun vangst op zee aan boord van grote vriestrawlers met hun vries ruimen
Naarmate de visserijtechnologie efficiŽnter werd, werd de industrie minder duurzaam.
Tientallen jaren van overbevissing hebben de kabeljauwbestanden uitgeput tot ze in de jaren negentig geheel instortten.
De Canadese regering legde in 1992 een moratorium op,  voor de Noordelijke kabeljauwvisserij, waardoor ongeveer 30.000 mensen in Newfoundland en Labrador werkloos raakten en een bijna 500 jaar oude industrie eindigden.

Vestigingspatronen en de visserij
Gedurende de jaren 1900 weerspiegelden de kolonisatiepatronen van Newfoundland en Labrador zijn eeuwenoude afhankelijkheid van de gezouten visserij.
De overgrote meerderheid van alle nederzettingen had relatief kleinere populaties aan het begin van de 20e eeuw en was verspreid langs de kust, vaak in de buurt van productieve visgronden.
Als gevolg hiervan hadden de bewoners gemakkelijk toegang tot kabeljauw bestanden en veel land waarop stellingen, podia en andere structuren kunnen worden gebouwd die met de visserij te maken hadden.
De telling van 1911 registreerde 1.447 nederzettingen met een gemiddelde bevolking van 167 ingezetenen per vestiging.
Toen de visserij gebieden overvol raakten, verhuisde de overmatige bevolking vaak naar andere kustgebieden, wat resulteerde in een patroon van kleine gemeenschappen, verspreid langs een uitgestrekte kustlijn van havens, baaien en schiereilanden.
Toen de visserij na de Tweede Wereldoorlog steeds meer geÔndustrialiseerd werd, veranderden de nederzettingspatronen, om de veranderingen binnen de industrie te weerspiegelen.
Hoewel de overgrote meerderheid van de gemeenschappen zich nog steeds in de buurt van de kust bevonden, namen ze af in aantal en namen ze in omvang toe. Dit was gedeeltelijk het gevolg van de vervanging van kleine visserij gemeenschappen door grote verwerkingsfabrieken. die honderden werknemers in dienst konden nemen.
Families migreerden vaak naar gebieden die dit ondersteunde of verhuisden naar nabijgelegen fabrieken waar gewilde banen waren in de verwerkende sector, om die te verkrijgen.
In de telling van 1945 werden 1.379 nederzettingen geregistreerd, met een gemiddelde populatie van 233 personen per nederzetting.
Tegelijkertijd stimuleerden , door de staat gesponsorde hervestigingsprogramma's,  de centralisatie van de bevolking van Newfoundland en Labrador in aangewezen groeicentra.
Tussen 1954 en 1975 hebben ongeveer 24.000 mensen meer dan 315 plattelandsdorpen verlaten om in grote gecentraliseerde gemeenschappen te leven.
Tegen die tijd had de provincie minder dan 1.000 nederzettingen, elk met een gemiddelde bevolking van ongeveer 500 mensen.
Federale en provinciale overheidsfunctionarissen hoopten dat de controversiŽle programma's de kosten van het leveren van elektriciteit, wegen, scholen en andere diensten aan honderden afgelegen gemeenschappen zouden verminderen.
Het moratorium van 1992 bracht nog meer veranderingen teweeg in de aard van de nederzettingen in Newfoundland en Labrador, het meest opvallend in de demografische gegevens van de woon gemeenschappen.
Hoewel de migratie van landelijke gebieden naar stedelijke centra lang een feit van het leven in Newfoundland en Labrador was, nam de omvang van de immigratie toe nadat de kabeljauwvisserij instortte.
Met 30.000 mensen plotseling werkloos, verhuisden veel mensen van de verre woongemeenschappen, naar andere delen van de provincie en het land, op zoek naar werk of onderwijs.
Landelijke nederzettingen hebben tussen 1991 en 2001 een nettoverlies geleden van ongeveer 48.000 mensen, waardoor veel vissersgemeenschappen zijn overgebleven die zowel ouder als kleiner waren, dan ooit tevoren.

Einde.
12  Vraag en antwoord / Vraag en antwoord / Re: Herinneringen deel 3 Gepost op: 07-01-2019, 08:13:21
Zouten vis markten van de 19e eeuw   1850-1914                                                     
'

Wedstrijd

Zoals hierboven vermeld, kreeg Newfoundland-gezouten vis na 1815 te maken met ernstige concurrentie vanuit Noorwegen en Frankrijk.
Noorse vis zou de Europese markten sneller bereiken dan Newfoundlandse vis, en de kust van Noorwegen genoot van een langer ijsvrij seizoen, waardoor een langer visseizoen mogelijk was. Belangrijker is dat Noorse vis door de handelaren werd verzorgd en niet door de vissers zelf , en alleen uit drie depots werd geŽxporteerd.
Deze centralisatie zorgde voor een hogere, meer consistente kwaliteit en een beter transport naar de markten.
Deze factoren maakten het Noorwegen mogelijk om door te dringen op die Europese markten , die hoge kwaliteit vis vereisten.
Franse wederverkopers zijn na 1815 opnieuw de visserij in de noordwestelijke Atlantische Oceaan binnengestapt, aangemoedigd door hun regering, die verschillende premies aan de schepen en visserij  heeft verstrekt.
SubsidiŽring stelde de Fransen in staat om Newfoundlandse vis op Europese markten te verkopen, terwijl hoge tarieven de Franse producenten een virtueel monopolie op hun binnenlandse markt gaven.
Hoewel de Franse visserij op Newfoundland over het algemeen afnam in de periode 1850-1914, bleef de bankvisserij in St. Pierre een belangrijke concurrent op de Europese markten.

Samenvatting

Tussen de jaren 1850 en 1914 was de visserij in Newfoundland minder afhankelijk van de markten in Zuid-Europa en veel meer van die van de CaraÔben en BraziliŽ.
Terwijl de Europese consumenten nog steeds grote hoeveelheden Newfoundlandse vis, met name de hogere kwaliteit en beter renderende vis, kochten, was tegen het eind van de twintigste eeuw het grootste deel van het primaire product van Newfoundland naar het zuiden.
Deze markten kochten de vis van mindere kwaliteit, en deze trend geeft aan dat de algehele kwaliteit van Newfoundland-gezouten vis was afgenomen.
De praktijk van het kopen van 'tal qual' (betekent zonder ruiming, en men betaalde dezelfde prijs voor de vis, ongeacht de kwaliteit), verminderde de prikkel voor de vissers om een ​​superieur product te produceren, zodat de kwaliteit, en dus de prijs van Newfoundland-gezouten vis, er door te lijden had tot 1914.
Dit hinderde het vermogen van Newfoundland om te concurreren met vis producerende landen zoals Noorwegen en Frankrijk, waarvan de visserij zodanig was georganiseerd , dat vissers en handelaren werden verleid om een ​​beter product te produceren.
Ondanks veranderingen in visserij technieken die grotere vangsten mogelijk maakten, met name de kabeljauw fuik, die in de jaren 1870 in gebruik werd genomen, steeg de hoeveelheid geŽxporteerde vis elk jaar slechts met ongeveer 40 procent in de loop van de eeuw vanaf 1815 (ongeveer 935.000 kwintalen) tot 1914 (ongeveer 1.307.000 kwintalen).
Toch groeide de bevolking van Newfoundland met 400 procent, wat betekent dat terwijl de algehele vangst was toegenomen, de vangst per visser eigenlijk was afgenomen. Deze relatieve daling van de vangst wijst uit dat er al een aanzienlijke druk op de kabeljauw bestanden was.
Newfoundland leed ook onder het gebrek aan een aanzienlijke binnenlandse markt die het product kon absorberen in tijden van trage verkoop.
In Newfoundland werd wat gezouten vis gegeten, maar de hoeveelheid was klein. Gezouten vis was de belangrijkste en vaak de enige bron van inkomsten voor de meerderheid van de plattelandsbevolking en moest worden geŽxporteerd om de noodzakelijke benodigdheden te kunnen kopen.
Concurrentie van andere eiwitvoedingsproducten werd ook een probleem, met name Braziliaans gedroogde rundvlees en na 1882 gekoeld vlees uit AustraliŽ en Zuid-Amerika.
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog was de economie van Newfoundland nog steeds afhankelijk van de export van  gezouten vis.
Ondanks pogingen om de economie te industrialiseren en te diversifiŽren (zie Industrialisatie en Diversificatie) was de visserij nog steeds de belangrijkste werkgever en vormde de belangrijkste bron van inkomsten voor het eiland.
Niettemin voorspelden de achteruitgang van de kwaliteit, de vermindering van de Europese markten en de daling van de vangsten ten opzichte van de bevolking veel van de problemen die de visserij in de loop van de twintigste eeuw ondervond.

Einde
13  Vraag en antwoord / Vraag en antwoord / Re: Herinneringen deel 3 Gepost op: 03-01-2019, 08:32:24
Zoutvismarkten van de 19e eeuw, 1850-1914                                   

De eerste helft van de negentiende eeuw zag veranderingen in de markten voor gezouten vis uit Newfoundland.
De welvaart, veroorzaakt door de Franse Revolutionaire en Napoleontische oorlogen (1793-1815) eindigde met de komst van de vrede.
Newfoundlandse-exporteurs herstelden zich door nieuwe markten te vinden; bijvoorbeeld door het verlies van Spanje als een belangrijke markt te compenseren door markten te veroveren in Portugal, ItaliŽ en West-IndiŽ.
Desalniettemin bleef de export van de gezouten visserij stabiel tot iets hoger dan het midden van de eeuw. Van de jaren 1850 tot 1914 nam de export van gezouten vis toe, maar niet genoeg om gelijke tred te houden met de bevolkingsgroei, en vissers wendden zich tot nieuwe technologie, zoals de kabeljauw fuik, om hun vangsten te vergroten.
Dit maskeerde een groeiend ecologisch probleem.
Bovendien leed de kwaliteit en reputatie van de  Newfoundlandse vis, waardoor het op zijn beurt moeilijk werd om te concurreren met landen zoals Noorwegen en Frankrijk op de Europese markten.
Tegen 1914 was het duidelijk dat de gezouten visserij in Newfoundland in de problemen was.

Periode 1850 - 1900
De Spaanse markt voor vis van hoge kwaliteit was hersteld van de achteruitgang na 1815 in de jaren 1840.
Bovendien was er serieuze concurrentie vanuit Noorwegen, die begon na de Napoleontische oorlogen en aanzienlijk toenam door de eeuw heen.
Frankrijk werd later een belangrijke speler toen de economie herstelde na de oorlogen en de gesubsidieerde gezouten visserij opnieuw werd opgericht.
Tegen de jaren 1870 was de uitvoer naar Spanje in verval, en in de late jaren rond 1890 gemiddeld slechts ongeveer 35.000 kwintalen per jaar was.
De Portugese markt bleef belangrijk.
De uitvoer nam toe tot in de jaren 1870, met een piek van ongeveer 308.000 kwintalen in 1874, en bleef tussen 161.000 en 253.000 kwintalen tot 1880.
De uitvoer naar Portugal begon toen te dalen, gemiddeld 133.000 kwintalen in de jaren 1890.
'Concurrentie uit Noorwegen en Frankrijk en de geringe concurrentie van de Portugese bankvisserij bracht de marktpositie van Newfoundland in gevaar. Niettemin bleef Portugal belangrijk, door een aanzienlijke hoeveelheid Newfoundlandse vis van betere kwaliteit aan te schaffen.

De verkoop aan de Italiaanse markt nam in de loop van de tijd ook af, maar in de jaren 1870 en 1880 was het de belangrijkste Europese koper van Newfoundland-zoutvissoorten. Het absorbeerde jaarlijks 300.000 kwintalen, ongeveer een kwart van de totale productie van de kolonie.
Veel hiervan was door de Labrador  verzorgde vis, die kleiner, vochtiger en zwaarder gezouten was dan aan de kant van de kust, en die meestal een lagere prijs opbracht.
Bovendien bleven de Italiaanse tarieven laag.
In de jaren 1890 daalde de Italiaanse invoer dramatisch tot ongeveer 90.000-100.000 kwintalen per jaar. Nogmaals, de concurrentie van Frankrijk en Noorwegen ondermijnde de positie van Newfoundland op deze markt.
De enige Europese markt waar de export toenam, was Griekenland.
De waarde ervan was in eerste instantie klein, maar de invoer steeg tot gemiddeld bijna 30.000 kwintalen in de jaren 1890.
Hoewel dit een klein bedrag was, bood het wel een andere afzetmarkt voor de export van Newfoundland en zou het zelfs nog belangrijker worden in de beginjaren van de twintigste eeuw. Net als ItaliŽ kochten de Griekse kopers ook door Labrador gezouten vis, hoewel de geringe vraag het bedrag klein hield.
Veel belangrijker waren de Braziliaanse en Caribische markten
Het Britse West-IndiŽ importeerde jaarlijks tussen 1860 en 1900 gemiddeld 123.000 kwintalen gezouten vis uit Newfoundland en de markt in BraziliŽ groeide aanzienlijk uit, tot een van de belangrijkste bestemmingen voor zoutwater vis in Newfoundland.  De uitvoer van  gemiddeld ongeveer 182.000 kwintalen in de jaren 1860, werd 277.000 in de jaren 1870 en 326.000 in de jaren 1880.
Hoewel Newfoundland bijna een monopolie had op de levering van gezouten vis aan BraziliŽ, ondervond het vanaf de jaren 1850 concurrentie van andere voedingsmiddelen, met name gedroogd
 rundvlees (rundvlees gesneden in reepjes, gezouten en gedroogd).
BraziliŽ had een grote vee-industrie, waarvan de primaire producten (naast vlees) leer, talg en botten waren.
Door overtollig vlees te veranderen in gedroogd rundvlees, werd een goedkope voedselbron verkregen.
Gezouten vis uit Newfoundland bleef echter een belangrijk onderdeel van het dieet.
Lage importtarieven, toename van de bevolking (grotendeels als gevolg van immigratie vanuit Europese landen, waar gezouten visserij een belangrijk onderdeel was) en consumenten voorkeuren, hielpen allemaal mee, bij het handhaven van de marktpositie van Newfoundland-gezouten vis.
De invoer bleef jaarlijks ongeveer 330.000 kwintalen in de jaren 1890 en groeide zelfs meer in het begin van de twintigste eeuw.
Belangrijk is dat zowel BraziliŽ als de Britse West-IndiŽrs grote hoeveelheden vis van mindere kwaliteit kochten, waardoor deze markten producten konden absorberen die niet op de meer veeleisende Europese markten konden worden verkocht.

1900 Ė 1914

De jaren voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog zagen meer veranderingen in de gezouten export economie van Newfoundland.
Ten eerste herstelden de Europese markten, die in verval waren geraakt, enigszins, doordat de Franse en Noorse visserij tijdelijk daalden.
De gemiddelde jaarlijkse uitvoer naar Spanje steeg tot ongeveer 78.000 kwintalen in 1900-1904, 209.000 in 1905-1909 en 208.000 in 1910-1914.
Portugal bleef een primaire markt, terwijl de import in Porto in 1905-1914 ongeveer 207.000 kwintaal per jaar bereikte.
Ook de Italiaanse markten hebben veel van hun verloren terrein teruggewonnen en in 1914 importeerde ItaliŽ meer dan 200.000 kwintalen per jaar.
Gecombineerd met de relatief nieuwe Griekse markten, die in 1905-1914 gemiddeld 53.000 kwintaal per jaar invoerden, verbruikten deze markten een groot deel van de gezouten  vis van Newfoundland.
Ondanks concurrentie van Noorwegen, Portugal en Frankrijk, exporteerde Newfoundland grote hoeveelheden gezouten vis naar de Zuid-Europese markten, die van vitaal belang bleven voor de economie van Newfoundland.
Dit betekende niet dat de handel met BraziliŽ en het Caribisch gebied vervaagde.
BraziliŽ kocht in de jaren vůůr de Eerste Wereldoorlog zeer grote hoeveelheden Newfoundland-zeevis, in de periode 1901-1905 jaarlijks ongeveer 335.000 kwintalen, in 1911-1914 jaarlijks tot 418.000 kwintaal.
Dit vertegenwoordigde tussen 26 en 32 procent van de totale productie van Newfoundland.
De export naar het Britse West-IndiŽ bedroeg gemiddeld nog eens 175.000 kwintalen per jaar.

Wordt vervolgd
14  Vraag en antwoord / Vraag en antwoord / Re: Herinneringen deel 3 Gepost op: 01-01-2019, 09:21:36
Gezouten vis markten van de 19e eeuw,                                                                           
Periode  1793-1850

Vanaf de komst van Europeanen tot de 20e eeuw, werd Newfoundland vooral gewaardeerd om zijn rijke maritieme rijkdommen. Kabeljauw was de belangrijkste daarvan en was de belangrijkste vangst voor vissers tot het kabeljauw moratorium in 1992.
Vers ingevroren vis speelde in de provinciale economie vanaf de jaren vijftig een belangrijke economische rol, maar voordien was de productie van zoute vis, oftewel gezouten kabeljauw, de belangrijkste pijler van de visserij in Newfoundland.
Gezouten kabeljauw werd bijna uitsluitend geproduceerd voor export naar andere landen, en de afhankelijkheid van Newfoundland van buitenlandse markten, zowel voor de export van vis als voor invoer van voedsel, voorraden en industrieproducten, speelde een cruciale rol in zijn economie.
Het succes van de exporteurs van Newfoundland (en dus van de vissers waar van de producenten waren) was afhankelijk van de prijs van de vis op buitenlandse markten. De prijzen schommelden als gevolg van handelsrelaties, concurrentie van andere landen, de hoeveelheid en kwaliteit van de geproduceerde vis, marktvraag en andere factoren.
Van 1793 tot 1850, ondergingen de markten voor gezouten vis in Newfoundland veel veranderingen die het economische succes van de visserij en de economie van Newfoundland in het algemeen zouden bepalen. Vroege welvaart in deze periode ,veroorzaakt door oorlog,  werd getemperd door vrede en het verlies van de grote markt, Spanje.
 Tegen de jaren 1850 werd dit verlies echter meer dan gecompenseerd door andere markten.
1793-1815

De periode 1793-1815 was cruciaal voor de sociale en economische ontwikkeling van Newfoundland, en met name de visserij.
Groot-BrittanniŽ was bijna voortdurend in oorlog met Frankrijk, culminerend in de Napoleontische oorlogen van 1803-1815.
Van 1812-1814 was Groot-BrittanniŽ ook in oorlog met de Verenigde Staten.
Deze conflicten verstoorden de handel en de toegenomen vraag naar voedingsmiddelen, waardoor de prijs van gezouten vis hoog bleef.
Vanwege marine-blokkades, preferentiŽle tarieven en handelsovereenkomsten, genoten de exporteurs van Newfoundland tijdelijk van een bijna-monopolie op de Noord-Atlantische kabeljauwhandel.
De belangrijkste markten waren Spanje, Portugal (beide Britse bondgenoten) en het Britse West-IndiŽ.
De Spaanse markt was het belangrijkst - ongeveer 400.000 kwintalen (de standaardmaat van 112 pond vis, ook bekend als een honderdgewicht en afgekort cwt) ging in 1814 naar Spanje, bijna de helft van de productie van de gezouten vis visserij in Newfoundland dat jaar.
De prijzen waren hoog.
Een quintal werd verkocht voor ongeveer 13s 6d (13 shilling en 6 pence) in 1807 en in 1813 was de prijs gestegen naar 32s.
De productie verdubbelde bijna, van ongeveer 625.000 kwintaal per seizoen tot 1,100.000 kwintaal. De stijging van de visprijzen en de gevaren van reizen in oorlogstijd hebben ook bijgedragen aan de transformatie van de visserij in Newfoundland van een migratie visserij naar een kust visserij. Tussen 1805 en 1815 steeg de permanente populatie van Newfoundland van ongeveer 22.000 tot bijna 41.000.

De periode van 1815-1850
Met de komst van de vrede in 1815 verschenen er weer buitenlandse concurrenten en invoerheffingen begonnen de export van gezouten vissoorten in Newfoundland te beÔnvloeden.
Spanje beŽindigde de preferentiŽle tarieven op de Britse (en dus Newfoundland) goederen in 1814. De tarieven op Newfoundlandse zeedieren stegen snel,  om de tarieven te evenaren die werden toegepast op vis uit concurrerende landen zoals Noorwegen en de Verenigde Staten.
Het resultaat was een aanzienlijke daling van de export van de Newfoundland naar de Spaanse markt.
In de jaren 1820 kocht Spanje slechts ongeveer 80.000 kwintalen van de Newfoundlandse-gezouten vissoorten per jaar, vergeleken met ongeveer 400.000 kwintalen in 1814.
De uitvoer herstelde enigszins in termen van volume tegen het einde van 1840 - 291.000 kwintalen in 1848 en 230.611 in 1849 - maar in relatieve termen , vertegenwoordigde dit respectabel slechts 32 procent en 20 procent van de totale export van gezouten vissoorten in Newfoundland.
In 1814 was Spanje goed voor ongeveer 50 procent van de export van Newfoundland. Marktwinsten in Portugal en ItaliŽ droegen er echter toe  bij aan het compenseren van het verlies van Spaanse markten.
Newfoundland had altijd gezouten vis verkocht aan Portugal, maar deze markt werd belangrijker na 1810, toen een nieuwe handelsovereenkomst met Groot-BrittanniŽ, die  Newfoundlands gezouten  vis toestond om een ​​tarief van 15 procent in te voeren, vergeleken met 30 procent voor concurrerende landen.
Newfoundland exporteerde jaarlijks gemiddeld 300.000 kwintalen gezouten vis naar Portugal in de jaren 1810.
Gegevens zijn schaars voor de volgende decennia, maar historicus Shannon Ryan schat dat de export op dat niveau bleef,  door de jaren 1820 en 1830, en mogelijk 400.000 kwintaal per jaar of meer bereikte.
Er zijn aanwijzingen dat Portugal in 1837 de helft van de export van de gezouten visserij uit Newfoundland heeft geconsumeerd.
Nadien had Newfoundlandse vis echter geen preferentieel tarief meer en de Portugese overheid begon haar eigen vissers aan te moedigen om bij de kabeljauw visserij te worden betrokken.
De uitvoer van gezouten vis door Newfoundland naar Portugal is daarom na 1838 enigszins afgenomen, maar het bleef een belangrijke markt.
Markten in ItaliŽ, die op dit moment niet verenigd waren en uit verschillende stadstaten bestonden, werden ook belangrijk, met name Leghorn (Livorno), Napels en Genua.
Van 1814-1828 kochten de Italiaanse markten jaarlijks ongeveer 170.000 kwintaal gezouten vis.
De handel daalde in de jaren 1830, maar herstelde aanzienlijk in 1860.
De tarieven waren gunstig voor de export van de gezouten visserij in Newfoundland en ten minste ťťn Italiaanse stad (Leghorn) ontwikkelde een voorkeur voor door Labrador gezouten  vis.
BraziliŽ ontwikkelde zich ook tot een belangrijke markt.
Zendingen begonnen pas in 1808, toen BraziliŽ nog steeds een Portugese kolonie was.
Gedurende ongeveer tien jaar waren de verkopen laag.
De uitvoer nam echter aanzienlijk toe na 1819, eerst geholpen door het preferentiŽle tarief van Portugal en na 1825 door een vergelijkbare tariefovereenkomst met het toen ter tijd onafhankelijke BraziliŽ.
Gedurende de periode 1824-1833 varieerden de ladingen tussen 32.000 en 85.000 kwintalen.
De preferentiŽle tariefovereenkomst liep in 1844 af, maar BraziliŽ bleef een vitale markt voor de export van Newfoundland.
Concurrenten zoals Noorwegen en de Verenigde Staten waren niet in staat of niet bereid om de Braziliaanse markt te bevoorraden, en Newfoundland was in staat om de kleine, zeer droge remedie van de vis te produceren, die Brazilianen verkozen.
De laatste grote markt voor Newfoundlandse-gezouten vis in die tijd was de West-IndiŽ.
Hoewel het Franse en Spaanse West-IndiŽ, en de Nederlandse en Deense Caribische bezittingen markten waren voor Newfoundlandse-gezouten vis, waren het de Britse West-IndiŽrs, die het meest consumeerden.
De Franse kolonies waren natuurlijk bijna volledig afhankelijk van de invoer van Franse gezouten vis.
De Britse West-IndiŽ omvatten Jamaica, Barbados, Brits-Guyana, Trinidad, Grenada, Dominica, St. Vincent en St. Lucia.
Hun belangrijkste producten waren suikerriet en zijn derivaten (inclusief melasse en rum) en de economie ervan, tenminste tot de afschaffing van de slavernij in 1833, was afhankelijk  van slavenarbeid.
Plantage-eigenaren hadden een goedkope en duurzame bron van eiwitten nodig voor hun slaven (en later hun kosteloze werknemers), die de Newfoundlandse -gezouten vis opleverden.
De uitvoer naar het Britse West-IndiŽ bereikte in 1810 en 1811 meer dan 150.000 kwintalen.
In 1810 waren er grote schommelingen, met een piek van 176.000 kwintalen in 1816, maar van 1817 tot 1833 bedroeg de export van gezouten vis jaarlijks 127.000 kwintaal.
Het Britse West-IndiŽ bleef in de jaren 1840 en 1850 van belang voor de gezouten visserij in Newfoundland.
Exacte cijfers zijn moeilijk te vinden voor deze periode, maar 140.000 - 160.000 kwintalen per jaar is een goede schatting.

Gezouten vismarkten van Newfoundland in de jaren 1850

Tijdens de Napoleontische oorlogen genoot de visserij in Newfoundland bijna een monopolie op de handel in de gezouten visserij.
Tegen de jaren 1850 concurreerde Newfoundland met producenten van de gezouten visserij in Canada, de Verenigde Staten, IJsland, Noorwegen, Frankrijk en Portugal.
Niettemin produceerde Newfoundland nog steeds grote hoeveelheden gezouten vis en exporteerde in de jaren 1820 jaarlijks gemiddeld meer dan 920.000 kwintaal.
Dit aantal daalde tot ongeveer 800.000 in de jaren 1830, maar herstelde zich tot ongeveer 970.000 in de jaren 1840.
De jaren 1850 waren nog productiever, met een gemiddelde van 959.000 kwintalen per jaar van 1851-1855 en 1.237.000 van 1856-1860.
De gezouten vis van Newfoundland ging nu naar Spanje, Portugal, ItaliŽ, BraziliŽ en het Britse West-IndiŽ.
Een van de redenen voor de aanwezigheid van Newfoundland op veel verschillende markten was dat de visserij veel verschillende soorten gezouten vis produceerde (zie 19e-eeuwse handel) en daarom aan de markten verschillende eisen zou kunnen stellen.
Spanje en Portugal eisten bijvoorbeeld vis van betere kwaliteit, terwijl de Britten de voorkeur gaven aan slechtere kwaliteit (en dus goedkopere) variŽteiten en verzorgingen.
Al deze regio's hadden goedkope en goed geconserveerde bronnen van eiwitten nodig en produceerden goederen die de aankoop van gezouten  vis, zoals fruit, wijn, noten, oliŽn en suiker konden financieren.
Op weg naar de tweede helft van de negentiende eeuw, beschikte Newfoundland over een goed ontwikkeld netwerk van markten voor haar voornaamste product.

Einde

I
15  Vraag en antwoord / Vraag en antwoord / Re: Herinneringen deel 3 Gepost op: 31-12-2018, 07:29:24
19de-eeuwse handel                                                                                                 
Gedurende de negentiende eeuw concentreerde de economie van Newfoundland en Labrador zich op het vermogen om goederen te exporteren naar buitenlandse kopers. Meer dan wat ook was het afhankelijk van de verkoop van lokaal geproduceerde gezouten kabeljauw in Zuid-Europa, BraziliŽ en West-IndiŽ.
Zeehondenproducten werden in de eerste decennia van de jaren 1800 belangrijker, maar namen snel af na 1870 toen de voorraden op waren. De mijnindustrie groeide ook tegen het einde van de 19e eeuw en de kolonie begon met de export van koper, ijzererts en andere mineralen. De impact van deze ontwikkelingen op de totale handel was echter onbeduidend in vergelijking met de gezouten vis visserij, die tegen het eind van de eeuw 70 procent van de export van de kolonie uitmaakte.
De Gezouten Vis Handel.
Vissers uit Newfoundland en Labrador produceerden verschillende soorten gezouten vis die in de 19e eeuw in een breed scala van markten konden worden verkocht. De kustvissers van het eiland produceerden de hoogste kwaliteit verzorging, omdat ze vlak bij hun woonplaats visten en de kabeljauw vrijwel onmiddellijk na het vangen konden drogen. Deze  licht gezouten, hard gedroogde product, stond bekend als kust vis en haalde  de hoogste prijs op de markt plaatsen. Er waren echter verschillende in kwaliteiten binnen deze categorie, afhankelijk van de grootte, het uiterlijk, het vochtgehalte en de algehele kwaliteit van het product. Handelaars huurden ďschatters ď in om de vangst van een visser te beoordelen en te bepalen, hoeveel het was.
De hoogste kwaliteit, bekend als verkoopbaar, was een dikke, gele of gouden vis die licht gezouten en niet te droog was. Dit product werd  in twee categorieŽn verdeeld: verkoopbare eerste klas, die van de hoogste kwaliteit was, en de verkoopbare  nummer twee. De op ťťn na beste vis klasse, bekend als Madeira, was dunner dan verhandelbaar en van mindere kwaliteit. Dit werd gevolgd door West-India, de laagste commerciŽle kwaliteit van de gezouten vis. Als een koper echter er niet mee akkoord ging met de kwalificatie,  moest hij of zij  van kwaliteit cijfer  veranderen,voordat het product werd gekocht. Een handelsclassificatie kon daarom soms worden gedegradeerd, naar Madeira.
Vissers die elk jaar naar Labrador migreerden om daar kabeljauw te vangen, produceerden een andere soort gezouten vis die bekend stond als de Labrador behandeling. Dit product was vochtiger, zwaarder gezouten en in het algemeen minderwaardig aan de kustvis, grotendeels vanwege het vochtige weer van Labrador en de langere verwerkingstijd die nodig was om de vis terug te vervoeren naar het eiland..De ďschatters ď verdeelde deze remedie in twee klassen, afhankelijk van de kwaliteit: Labrador No. 1 en Labrador No. 2. klasse . De vissers van de banken produceerden ook verzorging  van verschillende kwaliteit, die de ďschatters ď classificeerden als Labrador of kustvis.
Nadat de vissers de kabeljauw hadden gevangen en verzorgd, was het aan de handelaars van de kolonie om het product aan de buitenlandse kopers te verkopen. De meesten hebben dit bereikt door agenten in te huren om rechtstreeks vanuit de verschillende markten in Zuid-Europa, BraziliŽ het, om het aan een geÔnteresseerde koper te verkopen of te verhandelen. Soms werd de gezouten vis ingewisseld voor geld en soms voor goederen die niet in Newfoundland en Labrador konden worden geproduceerd, zoals melasse of koffie.
De belangrijkste markten voor de Newfoundland en Labrador gezouten vis, bestonden in BraziliŽ, de West-Indische Oceaan en in de Zuid-Europese landen Spanje, Portugal, ItaliŽ en in mindere mate in Griekenland. Al deze gebieden hadden een warm klimaat, waardoor toegang tot een land goed bewaard was gebleven, maar toch betaalbare bron van  essentiŽle eiwitten was. Gezouten vis was geschikt op beide fronten. Bovendien bezat geen van deze regio's grote eigen visgronden, maar veel landen er van konden lokaal geproduceerde goederen verhandelen voor kabeljauw. De Europese landen produceerden zout, fruit, noten, wijn en andere goederen, BraziliŽ bood katoen en koffie aan, terwijl West-IndiŽ suiker, melasse en rum exporteerde naar Newfoundland en Labrador voor kabeljauw.
De kolonie was in staat om een zo'n breed scala aan markten aan te trekken, omdat het zoveel verschillende kwaliteiten van hetzelfde product produceerde. Goede kwaliteit vis verkocht goed in Europa, terwijl BraziliŽ de kabeljauw van de Madeira soort kocht, en West-IndiŽ de voorkeur gaf aan de laagste en meest goedkope soort gezouten vis. Spanje, Noord-ItaliŽ en Griekenland accepteerden ook Labrador no.1 en nr.2

Zeehonden Export
Hoewel de gezouten vis visserij in de negentiende eeuw verantwoordelijk was voor de overgrote meerderheid van de export van Newfoundland en Labrador, breidde de industrie zich niet uit gedurende die periode en bleef het exportniveau grotendeels hetzelfde. Dit is niet het geval met de zeehondenvisserij, die snel groeide in de eerste decennia van de jaren 1800 voordat ze in latere jaren ineen kromp.
De kolonie exporteerde de meeste zeehonden producten naar Groot-BrittanniŽ, waar veel vraag was naar zeehondenolie en leer. Vooruitgang in de verlichting aan het begin van de negentiende eeuw, plaatste vooral de vraag naar zee-olie en had een directe invloed op de groei van de sector. De brandstof kon worden gebruikt om huizen, kades, straatverlichting en zelfs vuurtorens te verlichten. Het product was ook nuttig bij het verzorgen of afwerken van leer, in de zeepbereiding en als een smeermiddel. Zeehonden leer groeide ook in populariteit in Groot-BrittanniŽ, waar het werd gebruikt voor  stoffering, handschoenen, laarzen, jassen, hoeden en andere items te maken.
Het belang van zeehonden producten nam af in de tweede helft van de 19e eeuw, toen zowel de komst van gasverlichting als de stijgende populariteit van aardolie als verlichting brandstof de vraag naar zeehondenolie verminderde. De industrie viel verder in verval na 1870 toen zeehonden populaties tekenen van uitputting vertoonden als gevolg van overexploitatie. Tegen het einde van de eeuw waren zeehondenproducten goed voor slechts ongeveer zeven procent van de export van Newfoundland en Labrador, een dramatische daling van 30 tot 40 procent in de eerste helft van de eeuw.
 Andere export
Naast de kabeljauw- en zeehondenproducten, had de zee Newfoundland en Labrador ook  voorzien van een verscheidenheid aan andere producten, maar veel minder significante, exportproducten. Deze omvatten zalm, kreeft, haring, lodde en inktvis, waarvan vele markten gevonden werden in Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ. Hoewel winstgevend (bijvoorbeeld de export van haring bijvoorbeeld in de jaren 1890 bedroeg bijna $ 200.000 per jaar ), waren de effecten van deze producten op de exporthandel van Newfoundland en Labrador  verwaarloosbaar, in vergelijking met die van gezouten vis.
De mijnbouwindustrie groeide ook in balrangrijkheid, aan het einde van de negentiende eeuw. Een kopermijn opende in Tilt Cove in 1864 en bleef tot diep in de twintigste eeuw productief. De export bereikte een piek in waarde van $ 1.264.000 in 1877. Een ijzererts mijn begon in 1895 te werken op het eiland Bell Island  en bleek zelfs welvarender dan de kopermijn van Tilt Cove. Tegen 1900 was het ijzererts uit Bell Island goed voor ongeveer negen procent van de totale export van de kolonie, waarbij een groot deel van het product naar Nova Scotia werd verzonden. De export van hout groeide ook aan het einde van de negentiende eeuw, maar verdiende niet zo veel als de export van vis en mineralen uit de kolonie.
 Import
Newfoundland en Labrador beschikten over een zwakke agrarische basis, die in de negentiende eeuw slechts een kleine verscheidenheid aan goederen voor de lokale markten opleverde. Als gevolg hiervan vertrouwden koloniebewoners zwaar op de invoer van voedsel en andere consumentenproducten uit het buitenland. In de jaren 1600 arriveerden veel van deze goederen uit het Verenigd Koninkrijk en omvatten items als gezouten rundvlees en varkensvlees, erwten, hard brood, bier, vistuig, kookgerei, kaarsen en in mindere mate kaas, boter, azijn, sterke drank en andere luxe.
Naarmate de kolonie zich in de komende eeuwen ontwikkelde, begon het handel te drijven met andere landen. Tegen het einde van de 19e eeuw voerde het goederen in van uit Canada, New England, Zuid-Europa, BraziliŽ en de West-IndiŽrs, maar ook uit Groot-BrittanniŽ. Het grootste deel van deze invoer bestond uit voedselproducten, met veel invoer van landbouwproducten vanuit New England. Andere importproducten waren meubels, boeken, veren beddengoed, glaswerk, medicijnen en andere handelswaar. De kolonie betaalde soms in contanten voor deze invoer, maar op andere tijden handelden ze in gezouten of andere goederen.
De grote afhankelijkheid van Newfoundland en Labrado op de internationale  handel, maakte de economie echter kwetsbaar voor externe factoren, waarover het geen controle had.  Als de vraag naar kabeljauw daalde of als de invoerprijs toenam, dan zouden de financiŽn van de kolonie er dien overeenkomstig aan lijden. De verantwoordelijke regering erkende dit gevaar en deed pogingen om de economie van Newfoundland en Labrador in de late negentiende en vroege twintigste eeuw, te diversifiŽren in de mijnbouw, landbouw en bosbouw.
Einde
Pagina's: [1] 2 3 4 5 ... 120


Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!